[منقضی شده]

۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

مناقصه 39-97 شرکت نفت بهران، حمل روغن مظروف از شهر صنعتی البرز قزوین به پالایشگاه

مناقصه 39-97 شرکت نفت بهران، حمل روغن مظروف از شهر صنعتی البرز قزوین به پالایشگاه

 

آگهی مناقصه 39-97

 

شرکت نفت بهران در نظر دارد، حمل روغن مظروف را از شهر صنعتی البرز قزوین به پالایشگاه خود در تهران با تریلی چادر دار از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار ‌نماید، لذا از متقاضیان محترم دعوت به‌ عمل می‌آید، از تاریخ درج آگهی ظرف مدت ده  روز به منظور دریافت اسناد شرکت در مناقصه به نشانی تارنمای : http://www.behranoil.com/fa/tender.html  مراجعه نمایند.

دریافت فایل پیوست