[منقضی شده]

۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

مناقصه 38-97 شرکت نفت بهران، ساخت و نصب 12000 متر تابلو تبلیغاتی

مناقصه 38-97 شرکت نفت بهران، ساخت و نصب 12000 متر تابلو تبلیغاتی

 

آگهی  مناقصه 38-97

 

شرکت نفت بهران در نظر دارد، ساخت و نصب 12000 متر تابلو تبلیغاتی خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، لذا از متقاضیان محترم دعوت می شود از تاریخ درج آگهی به مدت ده  روز جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به  نشانی تارنمای: http://www.behranoil.com/fa/tender.html  مراجعه نمایند.

دریافت فایل پیوست