[منقضی شده]

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

مناقصه 37-97 شرکت نفت بهران، تامین نیروی انسانی انجام امور تولیدی و خدماتی

مناقصه 37-97 شرکت نفت بهران، تامین نیروی انسانی انجام امور تولیدی و خدماتی

 

آگهی  مناقصه 37-97

 

شرکت نفت بهران در نظر دارد، انجام امور تولیدی و خدماتی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های تامین نیروی انسانی واجد شرایط که دارای تائیدیه صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند واگذار نماید، لذا از متقاضیان محترم دعوت می شود از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به نشانی تارنمای: http://www.behranoil.com/fa/tender.html مراجعه نمایند.

دریافت فایل پیوست