[منقضی شده]

۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

مناقصه 35-97 شرکت نفت بهران، حمل کانتینر خالی به بندر عباس

مناقصه 35-97 شرکت نفت بهران، حمل کانتینر خالی به بندر عباس

 

آگهی مناقصه 35-97

 

شرکت نفت بهران در نظر دارد، حمل کانتینر خالی خود را به مقصد بندر عباس، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار ‌نماید، لذا از متقاضیان محترم دعوت می شود، از تاریخ درج آگهی ظرف مدت ده روز به منظور دریافت اسناد شرکت در مناقصه به آدرس تارنمای: http://www.behranoil.com/fa/tender.html  مراجعه نمایند.

دریافت فایل پیوست