فهرست مناقصات و مزايدات شرکت نفت بهران

جستجوی سریع
نوع
گروه
کلید واژه
از تاریخ
تا تاریخ
ردیف عنوان از تاریخ تا تاریخ گروه
1 مناقصه 13-98 شرکت نفت بهران، سرویس ایاب و ذهاب کارکنان پالایشگاه و دفتر مرکزی ۱۹ تير ۱۳۹۸ ۱ مرداد ۱۳۹۸ عمومی
2 مزایده 5-98 شرکت نفت بهران، فروش اقلام ضایعاتی واحد ظرف سازی پالایشگاه ۱۸ تير ۱۳۹۸ ۳۱ تير ۱۳۹۸ مزایده ها
3 مزایده 4-98 شرکت نفت بهران، فروش اقلام ضایعاتی پالایشگاه ۱۷ تير ۱۳۹۸ ۳۰ تير ۱۳۹۸ مزایده ها
4 مناقصه 2-98 شرکت نفت بهران، انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی و انتظامات [منقضی شده] ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱ خرداد ۱۳۹۸ عمومی
5 مناقصه 1-98 شرکت نفت بهران، انواع حمل [منقضی شده] ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ مناقصه ها
6 مزایده 1-98 شرکت نفت بهران، فروش بشکه های فلزی مستعمل پالایشگاه [منقضی شده] ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ مزایده ها
7 مناقصه 39-97 شرکت نفت بهران، حمل روغن مظروف از شهر صنعتی البرز قزوین به پالایشگاه [منقضی شده] ۷ اسفند ۱۳۹۷ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه ها
8 مناقصه 38-97 شرکت نفت بهران، ساخت و نصب 12000 متر تابلو تبلیغاتی [منقضی شده] ۷ اسفند ۱۳۹۷ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه ها
9 مناقصه 37-97 شرکت نفت بهران، تامین نیروی انسانی انجام امور تولیدی و خدماتی [منقضی شده] ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه ها
10 مناقصه 36-97 شرکت نفت بهران، حمل محموله های صادراتی و وارداتی [منقضی شده] ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه ها
11 مزایده 9-97 شرکت نفت بهران، فروش اقلام ضایعاتی پالایشگاه به صورت قرارداد 6 ماهه [منقضی شده] ۸ بهمن ۱۳۹۷ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ مزایده ها
12 شناسایی پیمانکار مقاومت لرزه ای سازه های پالایشگاه شرکت نفت بهران [منقضی شده] ۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ عمومی