فهرست مناقصات و مزايدات شرکت نفت بهران

جستجوی سریع
نوع
گروه
کلید واژه
از تاریخ
تا تاریخ
ردیف عنوان از تاریخ تا تاریخ گروه
1 مناقصه 30-98 شرکت نفت بهران، خرید و ساخت دو دستگاه کفی [منقضی شده] ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۱ دي ۱۳۹۸ عمومی
2 مناقصه 29-98 شرکت نفت بهران، احداث سوله و سازه هلدرها و بلندرهای خطوط پرکنی پالایشگاه [منقضی شده] ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ۲ دي ۱۳۹۸ عمومی
3 مناقصه 28-98 شرکت نفت بهران، حمل روغن مظروف از شهر صنعتی البرز قزوین به پالایشگاه [منقضی شده] ۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۸ آذر ۱۳۹۸ عمومی
4 مناقصه 27-98 شرکت نفت بهران، انواع حمل [منقضی شده] ۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۶ آذر ۱۳۹۸ عمومی
5 مناقصه 26-98 شرکت نفت بهران، ترخیص محموله های وارداتی [منقضی شده] ۲۶ آبان ۱۳۹۸ ۹ آذر ۱۳۹۸ عمومی
6 آگهی شناسایی پیمانکار طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی شرکت نفت بهران [منقضی شده] ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۳ آذر ۱۳۹۸ عمومی
7 آگهی مزایده 9-98 شرکت نفت بهران، فروش بشکه های فلزی مستعمل پالایشگاه [منقضی شده] ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۲ آذر ۱۳۹۸ مزایده ها
8 مناقصه 22-98 شرکت نفت بهران، ساخت کویل کوره پالایشگاه [منقضی شده] ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ عمومی
9 مناقصه 19-98 شرکت نفت بهران، ترخیص محموله های صادراتی [منقضی شده] ۲۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۱ آبان ۱۳۹۸ عمومی
10 مناقصه 21-98 شرکت نفت بهران، حمل لوبکات از بندرعباس [منقضی شده] ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۳۰ مهر ۱۳۹۸ عمومی
11 مزایده 7-98 شرکت نفت بهران، فروش اقلام ضایعاتی پالایشگاه [منقضی شده] ۹ مهر ۱۳۹۸ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ مزایده ها
12 مناقصه 18-98 شرکت نفت بهران، احداث سوله و سازه هلدرها و بلندرهای خطوط پرکنی [منقضی شده] ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ ۴ مهر ۱۳۹۸ عمومی