فهرست مناقصات و مزايدات شرکت نفت بهران

جستجوی سریع
نوع
گروه
کلید واژه
از تاریخ
تا تاریخ
ردیف عنوان از تاریخ تا تاریخ گروه
1 آگهی شناسایی پیمانکار طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی شرکت نفت بهران ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۴ آذر ۱۳۹۸ عمومی
2 آگهی مزایده 9-98 شرکت نفت بهران، فروش بشکه های فلزی مستعمل پالایشگاه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۱ آذر ۱۳۹۸ مزایده ها
3 مناقصه 22-98 شرکت نفت بهران، ساخت کویل کوره پالایشگاه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ عمومی
4 مناقصه 19-98 شرکت نفت بهران، ترخیص محموله های صادراتی [منقضی شده] ۲۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۱ آبان ۱۳۹۸ عمومی
5 مناقصه 21-98 شرکت نفت بهران، حمل لوبکات از بندرعباس [منقضی شده] ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۳۰ مهر ۱۳۹۸ عمومی
6 مزایده 7-98 شرکت نفت بهران، فروش اقلام ضایعاتی پالایشگاه [منقضی شده] ۹ مهر ۱۳۹۸ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ مزایده ها
7 مناقصه 18-98 شرکت نفت بهران، احداث سوله و سازه هلدرها و بلندرهای خطوط پرکنی [منقضی شده] ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ ۴ مهر ۱۳۹۸ عمومی
8 آگهی مناقصه 3-98 شرکت نفت بهران، حمل کانتینر خالی به بندرعباس [منقضی شده] ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ عمومی
9 آگهی مزایده 6-98 شرکت نفت بهران، فروش اقلام ضایعاتی پالایشگاه [منقضی شده] ۴ شهريور ۱۳۹۸ ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ مزایده ها
10 آگهی مناقصه 15-98 شرکت نفت بهران، زیرسازی و آسفالت خیابان زمین شمالی پالایشگاه [منقضی شده] ۳ شهريور ۱۳۹۸ ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ عمومی
11 آگهی شناسایی پیمانکار دوگانه سوز کردن كوره‌های واحد فورفورال پالایشگاه شرکت نفت بهران [منقضی شده] ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۴ شهريور ۱۳۹۸ عمومی
12 آگهی مزایده 3-98 شرکت نفت بهران، فروش وسایل نقلیه مستعمل [منقضی شده] ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ۳ شهريور ۱۳۹۸ مزایده ها