فهرست مناقصات و مزايدات شرکت نفت بهران

جستجوی سریع
نوع
گروه
کلید واژه
از تاریخ
تا تاریخ
ردیف عنوان از تاریخ تا تاریخ گروه
1 مزایده 7-97 شرکت نفت بهران، فروش اقلام ضایعاتی پالایشگاه ۲۶ دي ۱۳۹۷ ۵ بهمن ۱۳۹۷ مزایده ها
2 مزایده 8-97 شرکت نفت بهران، فروش اقلام ضایعاتی کارخانه فورفورال شوشتر ۲۵ دي ۱۳۹۷ ۴ بهمن ۱۳۹۷ مزایده ها
3 مناقصه حمل و ترخیص محصولات شرکت نفت بهران به کشور عراق [منقضی شده] ۱۰ دي ۱۳۹۷ ۱۹ دي ۱۳۹۷ مناقصه ها
4 مناقصه پروژه های شرکت نفت بهران [منقضی شده] ۹ دي ۱۳۹۷ ۱۸ دي ۱۳۹۷ مناقصه ها
5 مناقصه 29-97 شرکت نفت بهران حمل محصولات مظروف [منقضی شده] ۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۵ آذر ۱۳۹۷ مناقصه ها
6 شرکت نفت بهران فروش اقلام ضایعاتی از طریق مزایده عمومی [منقضی شده] ۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۵ آذر ۱۳۹۷ مزایده ها
7 مناقصه 27-97، حمل محموله های شرکت نفت بهران [منقضی شده] ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۵ آذر ۱۳۹۷ مناقصه ها
8 شرکت نفت بهران مناقصه 26-97، حمل لوبکات از پالایشگاه بندرعباس [منقضی شده] ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ۱ آذر ۱۳۹۷ مناقصه ها
9 ترخیص محموله های صادراتی و وارداتی شرکت نفت بهران [منقضی شده] ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ۱ آذر ۱۳۹۷ مناقصه ها
10 مزایده 4-97، فروش اقلام ضایعاتی شركت نفت بهران [منقضی شده] ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۹ مهر ۱۳۹۷ مزایده ها
11 مزایده 3-97 فروش اقلام ضایعاتی شرکت نفت بهران [منقضی شده] ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ ۳ مهر ۱۳۹۷ مزایده ها
12 مزایده 2-97 فروش اقلام ضایعاتی، شرکت نفت بهران [منقضی شده] ۹ مرداد ۱۳۹۷ ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ مزایده ها