فهرست مناقصات و مزايدات شرکت نفت بهران

جستجوی سریع
نوع
گروه
کلید واژه
از تاریخ
تا تاریخ
ردیف عنوان از تاریخ تا تاریخ گروه
1 مناقصه 18-98 شرکت نفت بهران، احداث سوله و سازه هلدرها و بلندرهای خطوط پرکنی ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ ۴ مهر ۱۳۹۸ عمومی
2 آگهی مناقصه 3-98 شرکت نفت بهران، حمل کانتینر خالی به بندرعباس [منقضی شده] ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ عمومی
3 آگهی مزایده 6-98 شرکت نفت بهران، فروش اقلام ضایعاتی پالایشگاه [منقضی شده] ۴ شهريور ۱۳۹۸ ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ مزایده ها
4 آگهی مناقصه 15-98 شرکت نفت بهران، زیرسازی و آسفالت خیابان زمین شمالی پالایشگاه [منقضی شده] ۳ شهريور ۱۳۹۸ ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ عمومی
5 آگهی شناسایی پیمانکار دوگانه سوز کردن كوره‌های واحد فورفورال پالایشگاه شرکت نفت بهران [منقضی شده] ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۴ شهريور ۱۳۹۸ عمومی
6 آگهی مزایده 3-98 شرکت نفت بهران، فروش وسایل نقلیه مستعمل [منقضی شده] ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ۳ شهريور ۱۳۹۸ مزایده ها
7 مناقصه 13-98 شرکت نفت بهران، سرویس ایاب و ذهاب کارکنان پالایشگاه و دفتر مرکزی [منقضی شده] ۱۹ تير ۱۳۹۸ ۱ مرداد ۱۳۹۸ عمومی
8 مزایده 5-98 شرکت نفت بهران، فروش اقلام ضایعاتی واحد ظرف سازی پالایشگاه [منقضی شده] ۱۸ تير ۱۳۹۸ ۳۱ تير ۱۳۹۸ مزایده ها
9 مزایده 4-98 شرکت نفت بهران، فروش اقلام ضایعاتی پالایشگاه [منقضی شده] ۱۷ تير ۱۳۹۸ ۳۰ تير ۱۳۹۸ مزایده ها
10 مناقصه 2-98 شرکت نفت بهران، انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی و انتظامات [منقضی شده] ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱ خرداد ۱۳۹۸ عمومی
11 مناقصه 1-98 شرکت نفت بهران، انواع حمل [منقضی شده] ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ مناقصه ها
12 مزایده 1-98 شرکت نفت بهران، فروش بشکه های فلزی مستعمل پالایشگاه [منقضی شده] ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ مزایده ها