سامانه سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت نفت بهران (سهامی عام)

 

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت نفت بهران (سهامی عام)، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در روز شنبه مورخ 1396/12/26 از ساعت 9:30 در سالن اجتماعات دفتر مرکزی واقع در تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، نبش کوچه شریفی، پلاک 2 تشکیل خواهد شد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه

1. تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

2. تغییر و اصلاح اساسنامه

3. سایر موارد

هیات مدیره

 

 

*************************************************

 

آگهی پرداخت سود مکسوره شرکت نفت بهران (سهامی عام)

 
بدین وسیله به اطلاع آن دسته از سهامدارانی که تمام یا بخشی از سهام خود را بعد از مجمع عمومی عادی مورخ 28/4/1396 به فروش رسانده اند، می رسد، این افراد می توانند از روز شنبه مورخ 1396/12/26 با مراجعه با بانک صادرات وجه مکسوره سهمی 300 ريال خود را نقداً دریافت نمایند.
 
 

امور مجامع و سهام
شرکت نفت بهران