بهران مارین 3008 و بهران مارین 4008

 

بهران مارین 3008 و بهران مارین 4008، روغن های موتور دیزلی تک درجه ای مرغوب با پایه معدنی هستند. این دسته از روغن ها به روغن سیستم ( System Oil ) معروف هستند و با توجه به عملکرد عالی و قدرت پاک کنندگی بالا برای روانکاری محفظه لنگ و خنک کنندگی پیستون موتور های دیزل کراس هد دو زمانه سرعت پایین در شرایط عملیاتی سخت پیشنهاد می شوند.

این محصولات با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب، تولید می شوند.

مزیت ها

  • پایداری حرارتی و اکسیداسیون مطلوب
  • خواص پاک کنندگی عالی
  • مقاومت در برابر حضور آب و قابلیت جدا شدن آسان  آب از روغن
  • خواص ضد خوردگی و ضد زنگ زدگی عالی

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

درجه گرانروی SAE

 

گرانروی 

100°C cSt

شاخص گرانروی

 

نقطه اشتعال

نقطه ريزش

دانسيته 

15°C

kg/m³

قليایيت کل

 mg KOH/g

 

روش آزمون - ASTM
D445
ASTM
D2270
ASTM
D92
ASTM
D97
ASTM
D4052
ASTM
D2896
بهران مارین 3008 30 11.60 96 232 -21 891 8.1
بهران مارین 4008 40 14.70 96 240 -21 894 8.1