روغن های صنعتی

لیست دسته بندی های زیر مجموعه روغن های صنعتی
روغن‌های گردشی و هيدروليک
روغن‌های گردشی و هيدروليک
روغن‌های توربين
روغن‌های توربين
روغن‌های دنده صنعتی
روغن‌های دنده صنعتی
روغن‌های كمپرسور
روغن‌های كمپرسور
روغن‌های عمليات حرارتی
روغن‌های عمليات حرارتی
روغن‌ ترانسفورماتور
روغن‌ ترانسفورماتور
بهران محافظ
بهران محافظ
روغن‌های عمليات فلزكاری
روغن‌های عمليات فلزكاری
روغن‌های نساجی
روغن‌های نساجی
مصارف عمومی
مصارف عمومی
لیست محصولات:
بهران ترانس II
بهران ترانس II

سطوح کیفیت
  • ASTM D-3487 TYPE I
  • BS 148:2009
  • (IEC 60296 (2012
  • ISIRI 2661