روغن های صنعتی

لیست دسته بندی های زیر مجموعه روغن های صنعتی
روغن‌های گردشی و هيدروليک
روغن‌های گردشی و هيدروليک
روغن‌های توربين
روغن‌های توربين
روغن‌های دنده صنعتی
روغن‌های دنده صنعتی
روغن‌های كمپرسور
روغن‌های كمپرسور
روغن‌های عمليات حرارتی
روغن‌های عمليات حرارتی
روغن‌ ترانسفورماتور
روغن‌ ترانسفورماتور
بهران محافظ
بهران محافظ
روغن‌های عمليات فلزكاری
روغن‌های عمليات فلزكاری
روغن‌های نساجی
روغن‌های نساجی
مصارف عمومی
مصارف عمومی
لیست محصولات:
بهران توربين EP
 بهران توربين EP
بهران توربين EP

سطوح کیفیت
 • ALSTOM HTGT 90117
 • GEK-32568C
 • SIEMENS TLV 9013054
بهران بردبار
 بهران بردبار
بهران بردبار

سطوح کیفیت
 • ANSI/AGMA 9005 E02
 • DAVID BROWN S 1.53-101
 • (DIN 51517 PART 3 (CLP
 • ISIRI 2974
 • US STEEL 224
بهران بردبار F
بهران بردبار F
بهران بردبار F

سطوح کیفیت
 • ANSI/AGMA 9005 E02
 • (DIN 51517 PART 3 (CLP
 • FLENDER AG
 • US STEEL 224
بهران بردبار PS
 بهران بردبار PS
بهران بردبار PS

سطوح کیفیت
 • ANSI/AGMA 9005 E02
 • DAVID BROWN S 1.53-101
 • (DIN 51517 PART 3 (CLP
 • FLENDER AG
 • ISIRI 2974
 • US STEEL 224
بهران کمپرسور VDL
 بهران کمپرسور VDL
بهران کمپرسور VDL

سطوح کیفیت
 • DIN 51506-VDL
بهران کمپرسور PS
بهران کمپرسور PS

سطوح کیفیت
 • DIN 51506-VDL