ضد یخ دیزلی

بهران زاگرس II
 بهران زاگرس II
بهران زاگرس II

ضديخ، با پایه اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی آلی – معدنی ( هیبرید ) که برای مصرف در سیستم خنک‌کننده موتورهاي ديزلي نيمه سنگين، سنگين، گازسوز (ثابت و متحرك) و دريايي توصيه می گردد.

بهران زاگرس
 بهران زاگرس
بهران زاگرس

بهران زاگرس، ضد يخ با پایه اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی مناسب می‌باشدکه برای مصرف در سیستم خنک‌کننده خودروهاي ديزلي نيمه سنگين، سنگين ودريايي توصيه می گردد.

بهران دی
 بهران دی
بهران دی

بهران دي، با پایه اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی مناسب می‌باشدکه برای مصرف در سیستم خنک‌کننده خودروهای دیزلی نیمه سنگین و سنگین توصیه می‌گردد.