روغن های فرآیند

روغن‌هاي فرايند پارافينيك
 روغن‌هاي فرايند پارافينيك
روغن‌هاي فرايند پارافينيك

روغن فرآيند با پايه پارافينيكي ويژه صنايع لاستيك سازي.

روغن‌هاي فرايند آروماتيك
 روغن‌هاي فرايند آروماتيك
روغن‌هاي فرايند آروماتيك

روغن فرآيند با پايه آروماتيكي ويژه صنايع لاستيك سازي.