سیالات هيدروليک

بهران هيدروليكED
بهران هيدروليكED
بهران هيدروليكED

بهران هیدرولیک ED، روغن مناسب برای سیستم های هیدرولیکی است که در آن ها احتمال ورود آب به داخل روغن زیاد است. این روغن از خاصیت جداپذیری از آب بسیار خوبی برخوردار است. این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی ویژه در شرکت نفت بهران، تولید می شود.

بهران هيدروليكHP
بهران هيدروليكHP
بهران هيدروليكHP

بهران هیدرولیک HP، روانکار مناسب برای انواع دستگاه های هیدرولیک است. این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی مناسب در شرکت نفت بهران تولید می شود.

بهران هیدرولیک HP از نوع بدون خاکستر Ashless و عاری از فلز روی Zn است و استفاده از آن در دستگاه های هیدرولیکی که دارای آلیاژهای نرم و رنگی (نقره و برنز) هستند، توصیه می شود.

بهران هيدروليكT
بهران هيدروليكT
بهران هيدروليكT

بهران هیدرولیک T، روانکار مناسب برای استفاده در دستگاه های هیدرولیکی است که در محدوده دمایی متغیر کار می کنند. این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی دارای تکنولوژی بالا در شرکت نفت بهران، تولید می شود.

بهران هيدروليك H
بهران هيدروليك H
بهران هيدروليك H

بهران هیدرولیک H، سیال مناسب برای  روانکاری و انتقال نیرو در انواع سیستم های هیدرولیک و پرس های سبک و سنگین است. این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی مناسب در شرکت نفت بهران، تولید می شود.