محصولات تکمیلی

بهران بهشو
 بهران بهشو
بهران بهشو

بهران بهشو،‌ سیال مخصوص شستشوي سيستم­هاي عمليات ماشين­كاري است که به منظور ضد عفونی کردن دستگاه، مخزن و مجاری سیستم توصیه می‌گردد. این سیال از توانایی پاک کنندگی انواع رسوبات و ترکیبات چسبنده باقی مانده از کارکرد امولسیون قبلی برخوردار می‌باشد.

بهران دوام
 بهران دوام
بهران دوام

بهران دوام، مكمل روغن­هاي عملیات ماشین کاری است كه  براي جلوگيري از رشد انواع میکروارگانیسم‌ها ( قارچ ، باكتري و مخمر ) در حين عمليات به امولسیون اضافه می‌گردد. افزودن بهران دوام به امولسیون ( آب صابون )،  موجب افزایش طول عمر سیال و جلوگيري از ايجاد بوي نامطبوع  در دستگاه­هاي عمليات ماشين­كاري مي­‌گردد. لازم است بهران دوام هر دو  هفته يكبار، به نسبت حجمي يك به  هزار ( يك ليتر بهران دوام در هزار ليتر آب صابون )،  به امولسيون اضافه شود.