روغن‌های دنده خودرو (سيستم انتقال نيروی دستی)

بهران سمند
بهران سمند
بهران سمند

بهران سمند، روغن­ دنده مناسب براي روانكاري جعبه دنده دستی خـودروهـا، تراكتورها و ديگر وسايل نقليه مي‌باشد.

بهران سمند ویژه
بهران سمند ویژه
بهران سمند ویژه

بهران سمند ويژه روغن دنده مناسب براي جعبه دنده‌ی دستی و انواع ديفرانسيل است.

بهران سمند MB
بهران سمند MB
بهران سمند MB

بهران سمند MB،روغن دنده مناسب براي جعبه دنده خودروها، كاميون­ها و تراكتورها مي‌باشد.

بهران سمند VMB
بهران سمند VMB
بهران سمند VMB

بهران سمند VMB روغن دندهمناسب براي جعبه دنده­ها و انواع ديفرانسيل می باشد .