مکمل‌های سوخت

بهران اکسیر
 بهران اکسیر
بهران اکسیر

 بهران اكسير،‌ مكمل سوخت ديزلي است كه به منظور افزايش قابليت پمپاژ و ممانعت از يخ بستن گازوئيل و جلوگيري از انسداد فيلتر، جهت افزايش به باك خودروهاي ديزلي و مخازن گازوئيل توصيه مي‌شود. ميزان افزايش بهران اكسير به گازوئيل مطابق جدول زیر توصیه می‌شود.

بهران بهزی
 بهران بهزی
بهران بهزی

بهران بهزي،‌ مكمل­ سوخت بنزینی که با استفاده از مواد افزودنی مرغوب به منظور بهبود خواص سوخت تولید می‌گردد. افزایش یک ظرف 250 میلی لیتری این محصول به باک 60 لیتری توصیه می‌شود.