روغن‌های ماشين آلات كشاورزی و برون جاده‌ای

لیست محصولات:
بهران گردان ویژه 56
بهران گردان ویژه 56
بهران گردان ویژه 56

سطوح کیفیت
 • API CD/SE
 • API GL-4
 • MASSEY FERGUSON M1139
بهران گردان UTTO
بهران گردان UTTO
بهران گردان UTTO

سطوح کیفیت
 • (VOLVO WB101 (Approved
 • ALLISON C4
 • API GL-4
 • CATERPILLAR TO-2
 • DENISON HF-0
 • DENISON HF-1
 • DENISON HF-2
 • JOHN DEERE J 14A
 • JOHN DEERE J 20C
 • JOHN DEERE J 20D
 • MASSEY FERGUSON M1110
 • MASSEY FERGUSON M1127
 • MASSEY FERGUSON M1129A
 • MASSEY FERGUSON M1135
 • MASSEY FERGUSON M1141
 • MASSEY FERGUSON M1145
بهران آذرخش ویژه
بهران آذرخش ویژه
بهران آذرخش ویژه

سطوح کیفیت
 • API CD/SE
 • ISIRI 1342
 • MIL-L-2104D
بهران آذرخش ویژه 10
بهران آذرخش ویژه 10
بهران آذرخش ویژه 10

سطوح کیفیت
 • ALLISON C3
 • API CD/SE
بهران ژنراتور
بهران ژنراتور
بهران ژنراتور

سطوح کیفیت
 • API CD/SE
 • MIL-L-2104D