روغن‌های ماشين آلات كشاورزی و برون جاده‌ای

بهران گردان ویژه 56
بهران گردان ویژه 56
بهران گردان ویژه 56

روغن چند منظوره (Super tractor oil universal  STOU) مي باشد كه بااستفاده از روغن پايه معدني و مواد افزودني مرغوب قادر است كليه نيازهاي روانكاري تراكتور و ماشين آلات سنگين(off high way) اعم از روغن موتور، روغن هيدروليك، روغن جعبه دنده وهمچنين سيستم ترمز را تامين نمايد.

 

بهران گردان UTTO
بهران گردان UTTO
بهران گردان UTTO

روغن چند منظوره (universal tractor transmission oil) مي باشد كه بااستفاده از روغن پايه معدني و مواد افزودني مرغوب قادر است نيازهاي روانكاري تراكتور و ماشين آلات سنگين(off high way) شامل روغن هيدروليك، روغن جعبه دنده و ديفرانسيل وهمچنين سيستم ترمز را تامين نمايد.

بهران آذرخش ویژه 10W
بهران آذرخش ویژه 10W
بهران آذرخش ویژه 10W

بهران آذرخش ويژه با استفاده از روغن پايه معدني و مواد افزودني مناسب براي روانكاري سيستم هيدروليك ديزل ژنراتورهاي صنعتي، تراكتور و ماشين آلات سنگين توليد مي گردد.