روغن‌های موتور دوزمانه

بهران شناور III
بهران شناور III
بهران شناور III

بهران شناورIII  با استفاده از روغن پايه معدني و مواد افزودني ويژه و مرغوب با درجه گرانرويSAE M/F grade II براي روانكاري موتورهاي دوزمانه بنزینی آب - خنک توليد مي گردد.اين روغن براي روانكاري موتور شناورهای تندرو و قایق های موتوری مناسب است.