روغن‌های موتور ديزلی

بهران اولترا توربو دیزل
بهران اولترا توربو دیزل
بهران اولترا توربو دیزل

روغن موتور مناسب براي خودروهاي ديزلي مدل 2010 به بعد كه مجهز به سيستم‌های كنترل آلودگی پيشرفته می باشند، در نوع نيمه سينتتيك و با استفاده از مواد افزودنی مرغوب تولید می‌گردد.

بهران توربو EIII
بهران توربو EIII
بهران توربو EIII

روغن موتور مناسب برای موتورهای  Euro III و بالاتر می باشد که در انواع سینتتیک و نیمه سینتتیک و با استفاده از مواد افزودنی مرغوب تولید می گردد.

بهران سوپر توربو دیزل
بهران سوپر توربو دیزل
بهران سوپر توربو دیزل

روغن موتور مناسب براي خودروهای دیزلی مدل 2002 به بالا كه مجهز به سيستم كنترل آلودگی مي‌باشند. اين محصول با استفاده از روغن پايه نيمه سينتتيك و مواد افزودني مرغوب تولید می گردد.

بهران توربو دیزل
بهران توربو دیزل
بهران توربو دیزل

روغن موتور ديزلي چند درجه اي است كه با استفاده از روغن هاي پايه نيمه سينتتيك، معدني و مواد افزودني مرغوب براي روانكاري موتورهاي Euro II توليد مي شود.

بهران خودرو دیزل
بهران خودرو دیزل
بهران خودرو دیزل

روغن موتور ديزلي است كه در انواع تك درجه اي و چند درجه اي با استفاده از مواد افزودني مرغوب و روغن پايه هاي نيمه سينتتيك و معدني براي روانكاري موتورهای ديزلی سنگين سوپرشارژ و توربوشارژ توليد مي گردد.

 

 

بهران رعد
بهران رعد
بهران رعد

روغن موتور ديزلي چند درجه اي است كه با استفاده از روغن پايه نيمه سينتتيك و مواد افزودني مرغوب براي روانكاري موتورهاي ديزلي سوپر شارژ و توربو شارژ توليد مي گردد.

بهران لنج I
بهران لنج I
بهران لنج I

روغن موتورديزلي است كه در انواع تك درجه اي و چند درجه اي با استفاده از روغن پايه معدني و مواد افزودني مناسب براي روانكاري موتورهاي ديزلي سبك دريايي توليد مي گردد.

بهران شهاب
بهران شهاب
بهران شهاب

روغن‌ موتور تک درجه ای است كه با روغن پايه معدني توليد مي شود. اين محصول مناسب موتورهای ديزلي سوپرشارژ و توربو شارژ توليد مي شود.

بهران بندر
بهران بندر
بهران بندر

روغن‌ موتور تك درجه اي است كه با روغن پايه معدني توليد مي شود. اين محصول مناسب موتورهای ديزلي سوپرشارژ و توربو شارژ توليد مي شود.

بهران قدرت
بهران قدرت
بهران قدرت

روغن‌ موتور ديزلي تك درجه اي است كه با استفاده از روغن پايه معدني و مواد افزودني مناسب براي روانكاري موتورهای دیزلی سنگين توليد مي گردد.

بهران صحرا
بهران صحرا
بهران صحرا

روغن‌ موتور ديزلي چند درجه اي است كه با استفاده از روغن پايه معدني و مواد افزودني مناسب برای روانكاريموتورهایديزلي غير سوپرشارژ در شرايط كاری متوسط تا سخت كار مي كنند توليد مي گردد.

بهران کویر
بهران کویر
بهران کویر

روغن‌ موتور تك درجه اي است كه با روغن پايه معدني توليد مي شود. اين محصول مناسب موتورهای ديزلي غير سوپرشارژ با شرايط كاري متوسط تا سخت است.