روغن‌های موتور ديزلی

لیست محصولات:
بهران اولترا توربو دیزل 15W-40 و 10W-40
بهران اولترا توربو دیزل 15W-40 و 10W-40
بهران اولترا توربو دیزل 15W-40 و 10W-40

سطوح کیفیت
 • (Scania Low Ash (SAE 15W-40 approval
 • ACEA E7-12, E9-12
 • API CJ-4/ API SN
 • ISIR 13382
 • Mack EO-O Premium Plus approval
 • MAN M 3575
 • MB-Approval 228.31
 • Renault VI RLD-3 approval
 • Volvo VDS-4 approval
بهران توربو EIII
بهران توربو EIII
بهران توربو EIII

سطوح کیفیت
 • ACEA E4-08
 • ACEA E4-99
 • ACEA E7-08
 • API CI-4
 • ISIRI 13381
 • Mack EO-M
 • MAN M3277
 • MB 228.5
 • MTU-III
 • Renault RXD
 • Scania LDF
 • VOLVO VDS-3
بهران سوپر توربو دیزل
بهران سوپر توربو دیزل
بهران سوپر توربو دیزل

سطوح کیفیت
 • ACEA E7-04
 • API CI-4/CH-4/SL
 • ISIRI 13381
 • Mack EO-M
 • MAN M3275
 • MB 228.3
 • MTU-II
 • VOLVO VDS-3
بهران توربو دیزل
بهران توربو دیزل
بهران توربو دیزل

سطوح کیفیت
 • (MB 228.3 (Approved
 • (Volvo VDS-2 (Approved
 • ACEA E3-96 ISSUE 2 / B3-98
 • API CH-4/CG-4/CF-4
 • ISIRI 11380
 • MAN M3275
بهران توربو شارژ
بهران توربو شارژ
بهران توربو شارژ

سطوح کیفیت
 • API CH-4/CG-4/CF-4
 • ISIRI 11380
بهران خودرو دیزل
بهران خودرو دیزل
بهران خودرو دیزل

سطوح کیفیت
 • API CF-4
 • ISIRI 11379
 • MB 227.0
 • MB 227.1
 • MIL-L-2104E
 • VOLVO VDS
بهران رعد
بهران رعد
بهران رعد

سطوح کیفیت
 • API CF-4
 • ISIRI 11379
 • MIL-L-2104E
بهران شهاب
بهران شهاب
بهران شهاب

سطوح کیفیت
 • API CD
 • ISIRI 1342
بهران بندر
بهران بندر
بهران بندر

سطوح کیفیت
 • API CD
 • ISIRI 1342
بهران قدرت
بهران قدرت
بهران قدرت

سطوح کیفیت
 • API CD
 • ISIRI 1342
 • MIL-L-45199B
بهران صحرا
بهران صحرا
بهران صحرا

سطوح کیفیت
 • API CC
 • ISIRI 585
بهران کویر
بهران کویر
بهران کویر

سطوح کیفیت
 • API CC
 • ISIRI 585