روغن‌های سيستم انتقال نيرو

لیست دسته بندی های زیر مجموعه روغن‌های سيستم انتقال نيرو
روغن‌های دنده اتوماتيک
روغن‌های دنده اتوماتيک
روغن‌های دنده خودرو (سيستم انتقال نيروی دستی)
روغن‌های دنده خودرو (سيستم انتقال نيروی دستی)
لیست محصولات:
بهران اتوماتیک VI
بهران اتوماتیک VI
بهران اتوماتیک VI

سطوح کیفیت
 • GM DEXRON VI
بهران اتوماتیک II
بهران اتوماتیک II
بهران اتوماتیک II

سطوح کیفیت
 • GM DEXRON IID
 • GM DEXRON III
 • GM DEXRON VI
بهران اتوماتیک III
بهران اتوماتیک III
بهران اتوماتیک III

سطوح کیفیت
 • GM DEXRON III
بهران سمند ویژه
بهران سمند ویژه
بهران سمند ویژه

سطوح کیفیت
 • API GL-5
 • ISIRI 2810
 • MIL-L-2105D
بهران سمند VMB
بهران سمند VMB
بهران سمند VMB

سطوح کیفیت
 • API GL-5
 • MB 235.0
 • MIL-L-2105D
بهران سمند
بهران سمند
بهران سمند

سطوح کیفیت
 • API GL-4
 • ISIRI 2873
بهران سمند MB
بهران سمند MB
بهران سمند MB

سطوح کیفیت
 • API GL-4
 • MB 235.1