روغن‌های سيستم انتقال نيرو

لیست دسته بندی های زیر مجموعه روغن‌های سيستم انتقال نيرو
روغن‌های دنده اتوماتيک
روغن‌های دنده اتوماتيک
روغن‌های دنده خودرو (سيستم انتقال نيروی دستی)
روغن‌های دنده خودرو (سيستم انتقال نيروی دستی)
لیست محصولات:
بهران اتوماتیک CVT
بهران اتوماتیک CVT
بهران اتوماتیک CVT

سطوح کیفیت
 • Honda HMMF
 • Hyundai Genunie CVTF
 • JASO M315 Type 1A
 • Kia SP-III
 • Mini Cooper EZL 799
 • Mitsubishi CVTF-J1/SP-III
 • Nissan NS-2/NS-3
 • Toyota CVTF TC
بهران اتوماتیک MV
بهران اتوماتیک MV
بهران اتوماتیک MV

سطوح کیفیت
 • (PSA Peugeot Citroen Part Z 000169756 (LT 71141
 • +Chrysler ATF 3+/ATF 4
 • Allison C-4/TES-295
 • BMW Part 83 22 0 403 249
 • GM Dexron IIE /IIIH
 • Honda/Acura ATF_Z1
 • Hyundai-Kia SP-II /SP-III/SP-IV/SPH-VI
 • Idemitsu K17
 • Isuzu Genuine ATF
 • JASO M315 Type 1A
 • MAN 339A
 • Mazda M-III/M-V/Type T-IV
 • MB 236.1/236.2/236.5/236.7/236.9
 • Mitsubishi SP-II/SP-III/SP part MS991156
 • Nissan Matic D/J/K/S/W
 • Renault Matic D2
 • Suzuki 3314/3317
 • Toyota Type D-II/T/T-III/T-IV/WS
 • Volkswagen-Audi G-052 025-A2/G-052 162-A1/A2
 • Volvo part 1161540
 • ZF TE-ML 11A/11B
بهران اتوماتیک VI
بهران اتوماتیک VI
بهران اتوماتیک VI

سطوح کیفیت
 • GM DEXRON VI
بهران اتوماتیک II
بهران اتوماتیک II
بهران اتوماتیک II

سطوح کیفیت
 • GM DEXRON IID
 • GM DEXRON III
 • GM DEXRON VI
بهران اتوماتیک III
بهران اتوماتیک III
بهران اتوماتیک III

سطوح کیفیت
 • GM DEXRON III
بهران سمند ویژه
بهران سمند ویژه
بهران سمند ویژه

سطوح کیفیت
 • API GL-5
 • ISIRI 2810
 • MIL-L-2105D
بهران سمند VMB
بهران سمند VMB
بهران سمند VMB

سطوح کیفیت
 • API GL-5
 • MB 235.0
 • MIL-L-2105D
بهران سمند
بهران سمند
بهران سمند

سطوح کیفیت
 • API GL-4
 • ISIRI 2873
بهران سمند MB
بهران سمند MB
بهران سمند MB

سطوح کیفیت
 • API GL-4
 • MB 235.1