روغن های موتور

لیست دسته بندی های زیر مجموعه روغن های موتور
روغن‌های موتور بنزينی
روغن‌های موتور بنزينی
روغن‌های موتور ديزلی
روغن‌های موتور ديزلی
روغن‌های موتور گازسوز
روغن‌های موتور گازسوز
روغن‌های موتور دوزمانه
روغن‌های موتور دوزمانه
روغن‌های ماشين آلات كشاورزی و برون جاده‌ای
روغن‌های ماشين آلات كشاورزی و برون جاده‌ای
روغن های موتور دریایی
روغن های موتور دریایی
لیست محصولات:
سوپر رانا 5W-40
سوپر رانا 5W-40
سوپر رانا 5W-40

سطوح کیفیت
 • (API SN (Resource Conserving
 • ACEA C3
 • API SN/CF
 • BMW Longlife-04
 • GM dexos2
 • ILSAC GF-5
 • ISIRI 17651
 • MB 229.31/MB 229.51
 • PSA B71 2297
 • Renault RN 0 700/RN 0710
 • VW 502 00/505 01
بهران سوپر رانا 0W-20
بهران سوپر رانا 0W-20
بهران سوپر رانا 0W-20

سطوح کیفیت
 • (API SN (Resource Conserving
 • API SN
 • GM dexos1
 • ILSAC GF-5
 • ISIRI 17651
سوپر رانا 5W-30
سوپر رانا 5W-30
سوپر رانا 5W-30

سطوح کیفیت
 • (API SN (Resource Conserving
 • ACEA C2
 • API SN/CF
 • BMW Longlife-04
 • GM dexos2
 • ILSAC GF-5
 • ISIRI 17651
 • MB 229.31/MB 229.51
 • PSA B71 2290
 • Renault RN 0 700/RN 0710
 • VW 502 00/505 01
بهران رانا 5W-30
بهران رانا 5W-30
بهران رانا 5W-30

سطوح کیفیت
 • ACEA C2
 • API SM Energy Conserving
 • API SM/CF
 • GM dexos1
 • ILSAC GF-4
 • ISIRI 13383
 • MB 229.31
 • VW 502.00
 • VW 505.01
بهران رانا 5W-50
بهران رانا 5W-50
بهران رانا 5W-50

سطوح کیفیت
 • ACEA A3/B4
 • API SM/CF
 • ISIRI 13383
 • MB 229.3
 • VW 505.00
بهران رانا 10W-40
بهران رانا 10W-40
بهران رانا 10W-40

سطوح کیفیت
 • ACEA A3/B4
 • API SM/CF
 • ISIRI 13383
 • MB 229.3
 • PSA B71 2300
 • Renault RN 0 700/RN 0710
 • VW 505.00
بهران سوپر پیشتاز ++ 10W-40
بهران سوپر پیشتاز ++ 10W-40
بهران سوپر پیشتاز ++ 10W-40

سطوح کیفیت
 • ACEA A3/B4
 • API SL/CF
 • ISIRI 9186
 • MB 229.3
 • Renault RN0700
 • VW 502.00/505.00
بهران سوپر پیشتاز 10W-40
بهران سوپر پیشتاز 10W-40
بهران سوپر پیشتاز 10W-40

سطوح کیفیت
 • ACEA A3-98
 • ACEA B3-98
 • API SL/CF
 • ISIRI 9186
 • MB 229.1
بهران سوپر پیشتاز 20W-50
بهران سوپر پیشتاز 20W-50
بهران سوپر پیشتاز 20W-50

سطوح کیفیت
 • ACEA A3-98
 • ACEA B3-98
 • API SL/CF
 • ISIRI 9186
 • MB 229.1
بهران پیشتاز 20W-50
بهران پیشتاز 20W-50
بهران پیشتاز 20W-50

سطوح کیفیت
 • API SJ/CF/CF-4
 • ISIRI 9185
بهران سوپر رانا 10W-40
بهران سوپر رانا 10W-40
بهران سوپر رانا 10W-40

سطوح کیفیت
 • ACEA A3/B4
 • API SN/CF
 • ISIRI 17651
 • MB 229.3
 • PSA B71 2300
 • Renault RN0700
 • Renault RN0710
 • VW 505.00
بهران تکتاز
بهران تکتاز
بهران تکتاز

سطوح کیفیت
 • API SG/CD
 • ISIRI 3785