ضد یخ صنعتی

بهران نيرو
 بهران نيرو
بهران نيرو

ضديخ، با پایه اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی براي مصرف در سيستم خنك كننده نيروگاه هاي گازي، بخار و سيكل تركيبي معادل Antifrogen N توصيه ميگردد.