روغن های صنعتی

لیست دسته بندی های زیر مجموعه روغن های صنعتی
روغن‌های گردشی و هيدروليک
روغن‌های گردشی و هيدروليک
روغن‌های توربين
روغن‌های توربين
روغن‌های دنده صنعتی
روغن‌های دنده صنعتی
روغن‌های كمپرسور
روغن‌های كمپرسور
روغن‌های عمليات حرارتی
روغن‌های عمليات حرارتی
روغن‌ ترانسفورماتور
روغن‌ ترانسفورماتور
بهران محافظ
بهران محافظ
روغن‌های عمليات فلزكاری
روغن‌های عمليات فلزكاری
روغن‌های نساجی
روغن‌های نساجی
مصارف عمومی
مصارف عمومی
لیست محصولات:
بهران هيدروليك H
بهران هيدروليك H
بهران هيدروليك H

سطوح کیفیت
 • DENISON HF-0
 • DENISON HF-2
 • DIN 51524 PART 2 (HLP)
بهران هيدروليكHP
بهران هيدروليكHP
بهران هيدروليكHP

سطوح کیفیت
 • DENISON HF-0
 • DIN 51524 PART 2 (HLP)
بهران هيدروليكT
بهران هيدروليكT
بهران هيدروليكT

سطوح کیفیت
 • DENISON HF-0
 • DIN 51524 PART 3 (HVLP)
بهران هيدروليك TX
بهران هيدروليك TX
بهران هيدروليك TX

سطوح کیفیت
 • DENISON HF-0
 • DIN 51524 PART 3 (HVLP)
بهران هیدرولیک ED
بهران هیدرولیک ED
بهران هیدرولیک ED

سطوح کیفیت
 • DIN 51524 PART 1 (HL)
بهران مقاوم K
 بهران مقاوم K
بهران مقاوم K

سطوح کیفیت
 • DIN 51517 PART 3 (CLP)
بهران مقاوم
 بهران مقاوم
بهران مقاوم

سطوح کیفیت
 • ANSI/AGMA 9005 E02
 • CINCINNATI MILACRON P47-P50-P53
 • DIN 51517 PART 3 (CLP)
 • DIN 51524 PART 2 (HLP)
 • US STEEL 224
بهران هيدروليك HFC
بهران هيدروليك HFC
بهران هيدروليك HFC

سطوح کیفیت
 • 7TH LUX-REPORT
بهران هيدروليك HFDU
بهران هيدروليك HFDU
بهران هيدروليك HFDU

سطوح کیفیت
 • 7TH LUX-REPORT
بهران توربین
بهران توربین
بهران توربین

سطوح کیفیت
 • ALSTOM HTGT 90117
 • BS 489:1999
 • DIN 51515 PART 1
 • DIN 51515 PART 2
 • GEK-32568C
 • SIEMENS TLV 901304
بهران توربین SP-1
 بهران توربین SP-1
بهران توربین SP-1

سطوح کیفیت
 • ALSTOM HTGT 90117
 • DIN 51515 PART 1
 • DIN 51515 PART 2
 • GEK-32568C