روغن موتور، روانكارهای خودرو

لیست دسته بندی های زیر مجموعه روغن موتور، روانكارهای خودرو
روغن های موتور
روغن های موتور
روغن‌های سيستم انتقال نيرو
روغن‌های سيستم انتقال نيرو
لیست محصولات:
بهران اتوماتیک CVT
بهران اتوماتیک CVT
بهران اتوماتیک CVT

سطوح کیفیت
 • Honda HMMF
 • Hyundai Genunie CVTF
 • JASO M315 Type 1A
 • Kia SP-III
 • Mini Cooper EZL 799
 • Mitsubishi CVTF-J1/SP-III
 • Nissan NS-2/NS-3
 • Toyota CVTF TC
بهران سوپر رانا 0W-20
بهران سوپر رانا 0W-20
بهران سوپر رانا 0W-20

سطوح کیفیت
 • API SN
 • API SN RESOURCE CONSERVING
 • GM dexos1
 • ILSAC GF-5
سوپر رانا 5W-30 و 5W-40
سوپر رانا 5W-30 و 5W-40
سوپر رانا 5W-30 و 5W-40

سطوح کیفیت
 • API SN
 • API SN RESOURCE CONSERVING
 • GM dexos1
 • ILSAC GF-5
بهران رانا 5W-30 و 5W-50
بهران رانا 5W-30 و 5W-50
بهران رانا 5W-30 و 5W-50

سطوح کیفیت
 • ACEA A3/B3-04
 • ACEA A3/B4-04
 • API SM/CF
 • ISIRI 13383
بهران رانا 10W-40
بهران رانا 10W-40
بهران رانا 10W-40

سطوح کیفیت
 • ACEA A3/B3-04
 • ACEA A3/B4-04
 • API SM
 • ISIRI 13383
بهران سوپر پیشتاز ++ 10W-40
بهران سوپر پیشتاز ++ 10W-40
بهران سوپر پیشتاز ++ 10W-40

سطوح کیفیت
 • ACEA A3-98
 • ACEA B3-98
 • API SL/CF
 • ISIRI 9186
 • MB 229.1
بهران سوپر پیشتاز 10W-40
بهران سوپر پیشتاز 10W-40
بهران سوپر پیشتاز 10W-40

سطوح کیفیت
 • ACEA A3-98
 • ACEA B3-98
 • API SL/CF
 • ISIRI 9186
 • MB 229.1
بهران سوپر پیشتاز 20W-50
بهران سوپر پیشتاز 20W-50
بهران سوپر پیشتاز 20W-50

سطوح کیفیت
 • ACEA A3-98
 • ACEA B3-98
 • API SL/CF
 • ISIRI 9186
 • MB 229.1
بهران پیشتاز 20W-50
بهران پیشتاز 20W-50
بهران پیشتاز 20W-50

سطوح کیفیت
 • API SJ/CF/CF-4
 • ISIRI 9185
بهران تکتاز
بهران تکتاز
بهران تکتاز

سطوح کیفیت
 • API SG/CD
 • ISIRI 3785
بهران صبا
بهران صبا
بهران صبا

سطوح کیفیت
 • API SG/CD
 • ISIRI 3785
بهران خودرو
بهران خودرو
بهران خودرو

سطوح کیفیت
 • API SF/CC
 • ISIRI 4783