بهران مارین TPEO

 

بهران مارین TPEO، روغن موتور دیزل دریایی مرغوب است که برای روانکاری موتور های دیزل دریایی چهار زمانه ترانک پیستون سرعت متوسطی پیشنهاد می شود که از سوخت های تقطیری با محتوی گوگرد حداکثر 1 درصد وزنی استفاده میکنند. این محصول همچنین برای روانکاری موتور های دیزل دریایی کوچک سرعت بالا، توربو شارژ ها و دیگر انواع موتور های دیزل می تواند به کار رود.

بهران مارین TPEO با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب، تولید می شوند

مزیت ها

  • پایداری حرارتی و اکسیداسیون مطلوب و در نتیجه افزایش طول عمر روغن
  • قابلیت پاک کنندگی و پراکنده سازی عالی و در نتیجه کاهش تشکیل رسوب و لجن بر روی اجزای موتور
  • مقاومت در برابر حضور آب و قابلیت جدا شدن آسان آب از روغن در نتیجه روانکاری مطلوب تر و افزایش عمر روغن
  • خاصیت ضد سایش عالی و در نتیجه محافظت بیشتر از اجزای موتور و کاهش هزینه های عملیاتی
  • محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی، به ویژه محافظت از قطعاتی که درتماس مستقیم با آب شور قرار دارند.
جدول مشخصات

 

مشخصات فيزیکی- شيميایی

 

درجه گرانروی SAE

 

 گرانروي 

100°C

cSt

شاخص گرانروی

 

نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسیته 15°C

Kg/m³

قليایيت

mg KOH/g

 

روش آزمون   ASTM
D-445
ASTM
D-2270
ASTM
D-92
ASTM
D-97
ASTM
D-4052
ASTM
D-2896
بهران مارین 3012 TPEO 30 11.8 97 226 24- 892 12.2
بهران مارین 4012 TPEO 40 15.3 97 234 21- 895 12.2
بهران مارین 3015 TPEO 30 12.1 99 230 24- 894 15.1
بهران مارین 4015 TPEO 40 15.8 99 238 21- 897 15.1