بهران توربین

 

بهران توربین،روانکار مخصوص انواع توربین های اب، بخار، گاز و همچنین توربو کمپرسور ها است که با استفاده از روغن پایه مرغوب معدنی و ترکیب مواد افزودنی مناسب تولید می شود.

این محصول را شرکت های Alstom سوئیس، Ansaldo ایتالیا، Elin اتریش و Siemens آلمان تایید کرده اند.

مزیت ها

  • پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
  • محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی
  • جدا پذیری عالی روغن از آب
  • آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release ) 
  • General Electric GEK-32568C
  • German Standards DIN 51515 part 1/2
  • BS 489:1999
  • Alstom HTGT 90117
  • Siemens TLV 901304

 

جدول مشخصات

مشخصات فیزیکی-شیمیایی

 

گرانروی 

100°C   40°C

cSt

شاخص گرانروی

 

نقطه اشتغال

نقطه ریزش

دانسيته 

15°C

Kg/m³

روش آزمون ASTM
D-445
ASTM
D-2270
ASTM
D-92
ASTM
D-97
ASTM
D-4052
بهران توربین 32 32       5/5 99 206 12- 868
بهران توربین 46 46          7 98 220 9- 870
بهران توربین 68 68       8/5 95 232 9- 875
بهران توربین 100 100       11 95 244 9- 882
بهران توربین 150 150       14 95 250 9- 888