بهران هيدرولیک HFDU

بهران هیدرولیک HFDU، از گروه سیالات هیدرولیک مقاوم در برابر آتش است که برای استفاده در سیستم های هیدرولیک صنایع ریخته گری، یا دیگر صنایعی که با فلزات مذاب یا مواد قابل اشتعال ( حلال های آلی ) کار میکنند، توصیه می شود. این محصول از گروه سیالات هیدرولیک پایه استری است که با استفاده از سیال پایه و مواد افزودنی مرغوب، تهیه می شود.

مزیت ها

  • تغییرات کم گرانروی نسبت به تغییرات دما ( شاخص گرانروی بالا )
  • روانکاری عالی و خاصیت ضد سایش مطلوب
  • پایداری حرارتی و اکسیداسیون خوب
  • محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی
  • 7TH LUX-REPORT
  • ISO VG 46
  • ISO VG 68
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

گرانروی 

100°C   40°C

cSt

شاخص گرانروی

 

 نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسيته 

15°C

Kg/m³

روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052
بهران هیدرولیک  HFDU 46  46   9.4 190 266 30- 915
بهران هیدرولیک  HFDU 68 68   12.9 185 268 27- 920