بهران هيدرولیک TX

 

بهران هیدرولیک TX، روغن هیدرولیک مرغوب با شاخص گرانروی بسیار بالا که برای روانکاری دستگاه های هیدرولیکی که در محدوده دمایی بسیار متغیر کار می کنند پیشنهاد می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی ویژه، تهیه می شود.

مزیت ها

 • تغییرات بسیار کم  گرانروی نسبت به تغییرات دما ( شاخص گرانروی بسیار بالا )
 • پایداری برشی عالی و درنتیجه تغییرات اندک گرانروی
 • روانکاری عالی و در نتیجه کاهش مصرف انرژی 
 • پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
 • محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
 • خاصیت ضد سایش مطلوب
 • قابلیت فیلتر شدن عالی
 • جدا پذیری بسیار خوب روغن از آب
 • آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release )
 • DENISON HF-0
 • (DIN 51524 PART 3 (HVLP
 • ISO VG 32
 • ISO VG 46
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

گرانروی 

100°C   40°C

cSt

شاخص گرانروی

 

 نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسيته 

15°C

Kg/m³

روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052
بهران هیدرولیک 32 TX 32   7.3 190 160 36- 870
بهران هیدرولیک 46 TX 46   9 190 190 30- 872