بهران هيدرولیک T

 

بهران هیدرولیک T، روغن هیدرولیک مرغوب با شاخص گرانروی بالا که برای روانکاری دستگاه های هیدرولیکی که در محدوده دمایی متغیر کار میکنند پیشنهاد می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی ویژه، تهیه می شود.

مزیت ها

 • تغییرات کم گرانروی نسبت به تغییرات دما ( شاخص گرانروی بالا )
 • پایداری برشی عالی و در نتیجه تغییرات اندک گرانروی
 • روانکاری عالی و در نتیجه کاهش مصرف انرژی 
 • پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی 
 • محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
 • خاصیت ضد سایش مطلوب
 • قابلیت فیلتر شدن عالی
 • جدا پذیری بسیار خوب روغن از آب
 • آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release )
 • (DIN 51524 PART 3 (HVLP
 • DENISON HF-0
 • ISO VG 100
 • ISO VG 15
 • ISO VG 22
 • ISO VG 32
 • ISO VG 46
 • ISO VG 68
 • VG 37
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

گرانروی 

100°C   40°C

cSt

شاخص گرانروی

 

 نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسيته

15°C

kg/m³

روش آزمون ASTM D445 ASTM D2270 ASTM D92 ASTM D97 ASTM D4052
بهران هیدرولیک15 T 15      3.8 150 146 42- 878
بهران هیدرولیک22 T 22      4.9 150 180 30- 860
بهران هیدرولیک32 T 32      6.3 150 186 30- 865
بهران هیدرولیک37 T 37      6.9  150 190 30- 874
بهران هیدرولیک46 T 46      8.2 150 206 30- 875
بهران هیدرولیک68 T 68      11 150 218 30- 878
بهران هیدرولیک100 T 100   14.5 150 220 30- 884