بهران پارافين وكس

 

انواع پارافين وكس بهران، در صنايع شمع­ سازی، كبريت­ سازی، كارتن­ سازی، كاغذ و چوب به عنوان لايه پوشش دهنده، محافظ و همچنین برای ایجاد لایه‌ ای باز دارنده از خوردگی و زنگ زدگی سطوح کاربرد های فراوانی دارند.

جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

گرانروی

100°C

cSt

نقطه بسته شدن

حداكثر روغن
درصد وزنی (%wt)

رنگ و ظاهر

روش آزمون ASTM D445 ASTM D938 ASTM D721 بصری
بهران پارافين واكس 0.5-39 4.1  61 1  یکنواخت - شفاف
بهران پارافین وکس 2-39 4 60 2 یکنواخت - شفاف 
بهران پارافين وكس 5-39 4 58 5  یکنواخت - شفاف
بهران پارافین وکس 2-67 5.5 63 2  یکنواخت - شفاف
بهران پارافين وكس 3- 67 5.5 62 3  یکنواخت - شفاف
بهران پارافین وکس 5-67
6 61 5  یکنواخت - شفاف
بهران پارافين وكس 7-67 6 63 7  یکنواخت - شفاف
بهران پارافین واکس 2-76 7 68 2 متغیر
بهران پارافين وكس 3-76 7 67 3 متغیر
بهران پارافین وکس 5-76 7 67 5 متغیر
بهران پارافين وكس 7-76 7.5 67 7 متغیر