بهران زاگرس

 

بهران زاگرس، ضديخ با پایه اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی مناسب است که برای مصرف در سیستم خنک‌کننده خودرو های ديزلی نيمه سنگين، سنگين و دريایی توصيه می شود.

مزیت ها

  • محافظت کلیه قطعات سیستم خنک کننده در برابر خوردگی  و زنگ زدگی
  • بالابردن نقطه جوش سیال خنک کننده
  • پایداری شیمیایی عالی

بهران زاگرس تایید شده توسط شرکت مرسدس بنز می باشد.

جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

نقطه انجماد
C°
محلول 50%

 

نقطه جوش
C°
محلول 50%

 

قليایيت
ذخیره میلی لیتر

 

pH محلول 50%
با آب مقطر

 

دانسيته 
15°C


Kg/m³

روش آزمون ASTM
D-1177
ASTM
D-1120
ASTM
D-1121

ASTM

D-1287

ASTM
D-1298
بهران زاگرس  37- 109 16 8 1136