بهران دی

 

بهران دی، ضدیخ با پایه اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی مناسب است که برای مصرف در سیستم خنک کننده خودرو های دیزلی نیمه سنگین و سنگین توصیه می‌ شود.

مزیت ها

  • محافظت کلیه قطعات سیستم خنک کننده در برابر خوردگی و زنگ زدگی
  • بالا بردن نقطه جوش سیال خنک کننده
  • پایداری شیمیایی عالی

 

جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

نقطه انجماد
C°
محلول 50%

 

نقطه جوش
C°
محلول 50%

 

قليایيت
ذخیره میلی لیتر

 

pH محلول 50%
با آب مقطر

 

دانسيته 
15°C


Kg/m³

روش آزمون ASTM
D-1177
ASTM
D-1120
ASTM
D-1121

ASTM

D-1287

ASTM
D-1298
بهران دی  37- 109 21 7.5 1137