بهران حرارت

 

بهران حرارت با استفاده از روغن پایه مرغوب تولید می شود. این محصول برای مصرف در سیستم های بسته انتقال حرارت با دمای حداکثر 320 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود.

مزیت ها

  • پایداری اکسیداسیون و حرارتی بالا 
  • ممانعت از تشکیل رسوب
  • فراریت کم
جدول مشخصات
مشخصات فيزيكی-شيميايی

گرانروی

100°C   40°C

 cst

شاخص گرانروی

 

 نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسيته 

15°C

Kg/m³

روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052
بهران حرارت 32      5.5 100 206 -12 869