بهران اتوماتیک II

 

بهران اتوماتیک II، یک سیال انتقال نیروی اتوماتیک نیمه سینتتیک است. که برای استفاده در جعبه دنده های اتوماتیک ( خودکار ) و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودرو های بنزینی و دیزلی و همچنین سیستم هیدرولیک بسیاری از دستگاه های صنعتی، مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول با استفاده از روغن های پایه معدنی و سینتتیک و مواد افزودنی مرغوب، تهیه می شود.

بهران اتوماتیک II توسط شرکت های Voith , ZF و MAN آلمان، تایید شده است.

  • GM DEXRON IID
  • GM DEXRON III
  • GM DEXRON VI
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

ظاهر

 

گرانروی 

100°C

cSt 

شاخص گرانروی

 

نقطه اشتعال

نقطه ريزش

دانسيته 

15°C

Kg/m³

روش آزمون بصری ASTMD-445 ASTMD-2270 ASTMD-92 ASTMD-40520 ASTMD-2896
بهران اتوماتیک II سیال قرمز-شفاف 6.1 155 190 -45 846