بهران توان

 

بهران توان، روغن موتور تک درجه ای است که برای روانکاری موتور خودرو های بنزینی و دیزلی غیر سوپر شارژ پیشنهاد می شود.

بهران توان با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.

  • API SC/CC
  • ISIRI 585
  • SAE 30
  • SAE 40
  • SAE 50
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

گرانروی 
100°C

cSt

شاخص گرانروی

 

نقطه اشتعال

نقطه ريزش

دانسیته 15°C

Kg/m3

قليایيت mgKOH/g

 

روش آزمون ASTM
D-445
ASTM
D-2270
ASTM
D-92
ASTM
D-97
ASTM
D-4052
ASTM
D-2896
بهران توان 30 12 85 226 18- 892 4.1
بهران توان 40 15.5 85 240 12- 905 4.1
بهران توان 50 18 90 246 9- 906 4.1