بهران جنوب

 

بهران جنوب، روغن موتور تک درجه­ ای است که برای روانکاری موتور خودرو های بنزینی و دیزلی غیر سوپر شارژ پیشنهاد می شود.

بهران جنوب با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود

 

 

  • API SE/CC
  • ISIRI 1343
  • MIL-L-46152A
  • SAE 50
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

گرانروی 
100°C

cSt

شاخص گرانروی

 

نقطه اشتعال

نقطه ريزش

دانسيته 

15°C

Kg/m³

قليایيت mg KOH/g

 

روش آزمون ASTM
D-445
ASTM
D-2270
ASTM
D-92
ASTM
D-97
ASTM
D-4052
ASTM
D-2896
بهران جنوب 50 19.5 95 248 9- 900 4.7