واحد ايمنی و آتش نشانی HSE

واحد ايمنی و آتش نشانی یکی از قدیمی ترین واحدهای شرکت می باشد که با تغییر ساختار سازمانی هنگام تشکیل مدیریت HSE، به عنوان یکی از واحد های مدیریت HSE شرکت نفت بهران به فعالیت خود ادامه می دهد

واحد ایمنی و آتش نشانی  با به کار گرفتن تدابير، ‌اصول و مقررات ایمنی، نيروی انسانی و سرمايه را در مقابل خطرات مختلف و محتمل در محيط های صنعتی به نحو مؤثری حفظ و حراست می نماید به طوری که محيط كاری ایمن و سالم جهت افزايش كارآيی كاركنان بوجود می آورد.