واحد پایش HSE

واحد پایش HSE یک واحد نوپا که با تغییر ساختار سازمانی هنگام تشکیل مدیریت HSE ، به عنوان یکی از واحد های مدیریت HSE شرکت نفت بهران مشغول به کار شد .

يكي از اهداف صنايع بزرگ ، توليد بيشتر و با كيفيت در سايه توجه به مسائل بهداشت ،‌ايمني و محيط زيست ،‌ داشتن نيروي كاري سالم و‌محفوظ از بيماريها و حوادث شغلي و محيطي عاري از آلاينده ها مي­باشد كه حفظ نيروي انساني در صنايعي همچون شرکت نفت بهران بخاطر ماهيت فرآيندي خاص در جهت تحقق آرمان "انسان سالم در محيط کار " و " انسان سالم محور توسعه پايدار " از اهميت زيادي برخوردار است. در اين راستا  این واحد پس از تدوين و ابلاغ مجموعه الزامات HSE  متناسب با شرايط عملکردی و فرايندی با درنظر گرفتن الزامات ملی و بین­المللی و جذب نيروي انساني مورد نياز، عمده فعاليتهاي خود را بر اجرای آنها از طريق مميزيها و بازرسيهاي دوره اي، برگزاري کارگاههاي آموزشی تخصصي براي کارشناسان و همچنين تهيه امکانات سخت افزاري لازم به پيشرفت قابل توجهي در اين زمينه نايل گرديده است.