مزایده 5-98 شرکت نفت بهران، فروش اقلام ضایعاتی واحد ظرف سازی پالایشگاه


مزایده 5-98 شرکت نفت بهران، فروش اقلام ضایعاتی واحد ظرف سازی پالایشگاه

 

 

شرکت نفت بهران در نظر دارد، اقلام ضایعاتی واحد ظرف سازی پالایشگاه خود را (شامل ضایعات گوشه ورق گالن، لفاف و... به صورت یکجا) از طریق مزایده عمومی به صورت قرارداد 6 ماهه به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان محترم دعوت می شود از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز از ساعت 8 الی 14 به منظور دریافت اسناد شرکت در مزایده به نشانی: تهران خیابان دکتر شریعتی خیابان وحید دستگردی (ظفر) نبش کوچه شریفی پلاک 2 طبقه پنجم  واحد تدارکات و یا به نشانی تارنمای: http://www.behranoil.com/fa/tender.html مراجعه نمایند.