مصاحبه آقای مهندس اسعد عزیزی، مدیر محترم عامل با نشریه اطلاعات بورس در شماره 310


مصاحبه آقای مهندس اسعد عزیزی، مدیر محترم عامل با نشریه اطلاعات بورس در شماره 310

 

شرکت نفت بهران رهبر بازار روانکارها

 

شرکت نفت بهران با یش از 50 سال سابقه فعالیت در تولید و توزیع روانکارها در کشور، بزرگترین تولید کننده روانکارهای خودرویی در خاورمیانه و رهبر بازار روانکارها در ایران است. این شرکت با بیش از 900 محصول اصلی و 400 محصول سفارشی مخصوص صنایع بیشترین سهم از بازار روانکارهای کشور را به خود اختصاص داده و در حال گسترش فعالیت های خود به بازارهای منطقه است، فرصتی فراهم شد در گفتگویی نظرات اسعد عزیزی مدیرعامل شرکت نفت بهران پیرامون برخی مسائل صنعت روانکارها را جویا شویم. برای مشاهده این گفتگو اینجا کلیک کنید.