مناقصه 2-98 شرکت نفت بهران، انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی و انتظامات


مناقصه 2-98 شرکت نفت بهران، انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی و انتظامات

 

آگهی  مناقصه 2-98

 

شرکت نفت بهران در نظر دارد، انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی و انتظامات خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های تامین نیروی انسانی واجد شرایط که دارای تائیدیه صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ناجا باشند واگذار نماید، لذا از متقاضیان محترم دعوت می شود از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز کاری جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به نشانی تارنمای: http://www.behranoil.com/fa/tender.html مراجعه نمایند.