مناقصه 1-98 شرکت نفت بهران، انواع حمل


مناقصه 1-98 شرکت نفت بهران، انواع حمل
 
 

آگهی مناقصه 1-98

 
شرکت نفت بهران در نظر دارد، انواع حمل (حمل محموله های صادراتی با تریلی چادر دار، حمل با تانکر، حمل ملزومات و همچنین جابجایی اقلام داخل پالایشگاه) خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار ‌نماید، لذا از متقاضیان محترم دعوت به‌عمل می‌آید، از تاریخ درج آگهی ظرف مدت ده  روز کاری به منظور دریافت اسناد شرکت در مناقصه به نشانی تارنمای: http://www.behranoil.com/fa/tender.html مراجعه نمایند.