اخبار و اطلاعیه ها

مناقصه 29-97، شرکت نفت بهران، حمل محصولات مظروف
۵ آذر ۱۳۹۷ مناقصه 29-97، شرکت نفت بهران، حمل محصولات مظروف

شرکت نفت بهران، حمل محصولات مظروف خود، به نقاط مختلف کشور را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار ‌می نماید.

مناقصه 27-97 شرکت نفت بهران، انواع حمل
۲۶ آبان ۱۳۹۷ مناقصه 27-97 شرکت نفت بهران، انواع حمل

شرکت نفت بهران در نظر دارد، انواع حمل (حمل محموله های صادراتی با تریلی چادر دار، حمل با تانکر،حمل ملزومات و همچنین جابجایی اقلام داخل پالایشگاه) خود ...

مناقصه 26-97 شرکت نفت بهران
۲۲ آبان ۱۳۹۷ مناقصه 26-97 شرکت نفت بهران

شرکت نفت بهران در نظر دارد، حمل لوبکات خود را از پالایشگاه بندر عباس از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار ‌نماید.

مناقصه شماره 28-97، ترخیص محموله
۲۲ آبان ۱۳۹۷ مناقصه شماره 28-97، ترخیص محموله

شرکت نفت بهران در نظر دارد، ترخیص محموله های صادراتی و وارداتی خود را از طریق مناقصه عمومی به کارگزار گمرکی واجد شرایط و با تجربه واگذار ‌نماید

مناقصه 18-97 ، خرید پالت چوبی شرکت نفت بهران
۹ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه 18-97 ، خرید پالت چوبی شرکت نفت بهران

شرکت نفت بهران در نظر دارد به منظور خرید پالت چوبی در ابعاد مختلف از طریق این مناقصه اقدام نماید