۲۶ فروردين ۱۳۹۸

رابطه بازده با سود و جریانات نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورت های مالی

رابطه بازده با سود و جریانات نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورت های مالی

 

حمیدرضا ناظمی[1]، محمدرضا عبدلی[2]

 

چکیده

 

در این تحقیق به بررسی رابطه بازده با سود و جریانات نقدی قبل و بعد از تجدید ارائه صورتهای مالی پرداخته شد. داده های جمع آوری شده از صورت های مالی 105 شرکت سازمان بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1389- 1393، با استفاده از رگرسون تک متغیره و چند متغیره انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد، قبل از تجدید ارائه صورت های مالی ارتباط مثبت و معناداری بین سود، جریانات نقدی عملیاتی، جریانات نقدی آزاد و اقلام تعهدی با بازده وجود دارد؛ اما بعد از تجدید ارائه متغیرهای سود، اقلام تعهدی و جریانات نقدی عملیاتی تاثیر معناداری بر بازده شرکت‏ها نداشته اند و بین جریانات نقدی عملیاتی و بازده رابطه منفی و معناداری بوجود آمد. در نهایت متغیرهای جریانات نقدی آزاد و سود بعد از تجدید ارائه به ترتیب تاثیر منفی و مثبتی بر بازده شرکت‏ها داشتند که این مقادیر معنادار نبود. نتایج کلی حاکی از آن است که قبل از تجدید ارائه صورت های مالی ارتباط قوی و پایداری بین سود و اجزای آن وجود دارد اما پس از آن شاهد ضعیف شدن این ارتباط و در نتیجه کاهش قدرت توضیح کنندگی اطلاعات هستیم. در خصوص جریانات نقدی و اجزای آن همین عملکرد را شاهد بودیم با این تفاوت که تغییرات نسبت به سود و اجزای آن کمتر است.


[1] . کارشناس ارشد حسابداری- کارشناس حسابرسی داخلی شرکت نفت بهران

[2] . دانشیار حسابداری

 

ادامه مطلب را از اینجا دانلود نمایید.

 

 

نظرات کاربران
هنوز نظری ثبت نشده است!

شما نظر خود را در رابطه با این مطلب بنویسید.

  • نام و نام خانوادگی:
  • ایمیل:
  • پیام شما:
  • کد امنیتی: