اهدا لوح تقدیر به شرکت نفت بهران توسط پلیس راهور

اهدا لوح تقدیر به شرکت نفت بهران توسط پلیس راهور

 

بهرانیم تا سلامت بمانیم

 

جناب سرهنگ حسين بشيری معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پليس راهور فاتب از جانب سردار مهماندار رئيس پليس راهنمایی و رانندگی پايتخت با اهدا لوح تقديری به آقای مهندس عزيزی مدير عامل شركت نفت بهران از ايشان قدردانی نمود. جناب سرهنگ بشيری با تقدير از شركت نفت بهران به عنوان يک شركت پيشرو در بحث مسئوليت های اجتماعی، اقدامات اين شركت در زمينه فرهنگ سازی ترافیک ذيل پويش بهرانيم را درخشان و قابل توجه دانست.