دریافت تندیس بنگاه برتر اقتصادی کشور توسط شرکت نفت بهران

دریافت تندیس بنگاه برتر اقتصادی کشور توسط شرکت نفت بهران

شرکت نفت بهران در ششمین گردهمایی بزرگ مسئولین دولت و مدیران بنگاه ‌های برتر اقتصادی ایران، موفق به اخذ تندیس بنگاه برتر اقتصادی کشور در سال 97 شد.