خط مشی و استانداردها

خط مشی و استانداردها

خط مشی این شرکت بر پایه کیفیت محصول به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و تبعیت از قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت شغلی استوار است و بر این اساس تا کنون موفق به دریافت گواهینامه های بین المللی ذیل شده است:
 

  1.  9001ISO (کیفیت)
  2. 16949TS (کیفیت خودروسازان)
  3. 14001ISO (زیست محیطی)
  4. 18001ISO (ایمنی و بهداشت حرفه ای)
  5. 17025IEC (آزمایشگاه)