ارتقاء ظرفیت‌های تولید اسمی و رسمی صنعتی

ارتقاء ظرفیت‌های تولید اسمی و رسمی صنعتی
 
بهره برداری از كارخانه–پالایشگاه شرکت نفت بهران تحت مجوز شماره 15226 مورخه 1347/03/20 صادره از وزارت صنايع و معادن با توليد 30 هزار تن روغن در سال آغاز گرديد و در سال 1368 تحت مجوز شماره 380336 مورخ 1368/11/09 وزارت صنايع ظرفيت توليد آن به 150 هزارتن روغن، 3 هزار تن پارافين و 1500 تن ضديخ رسید. همچنین بر اساس اصلاحیه شماره 37600 مورخ 1392/11/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت تولید انواع روغن موتور و روانکارهای صنعتی به  330  هزارتن در سال، ظرفیت تولید پارافین کم روغن به  25  هزارتن در سال و مجوز ضد یخ  به 27 هزارتن در سال افزايش يافت و همچنین محصولات جانبی تولیدی شرکت شامل؛ فورفورال اکسترکت با ظرفیت 124هزار تن، اسلاک وکس با ظرفیت 4/23 هزار تن و فوتس اویل با ظرفیت 12هزار تن در سال به پروانه بهره برداری اضافه گردید.