تاریخچه شرکت نفت بهران

۱۳۴۱
تأسیس، تحولات فنی و توسعه تکنولوژیک

فعالیت‌های این شرکت در سال 1341 تحت امتیاز وتکنولوژی شرکتEXXON آمریکا وبا نام تجاریESSO  آغاز گردید.

ادامه مطلب فروردين ۱۳۴۱
۱۳۴۷
ارتقاء ظرفیت‌های تولید اسمی و رسمی صنعتی

بهره برداري از كارخانه–پالایشگاه شرکت نفت بهران تحت مجوز شمارة 15226 مورخه 20/3/1347 صادره از وزارت صنايع و معادن باتوليد 30 هزار تن روغن در سال آغاز گرديد و در سال 1368 تحت مجوز شمارة 380336 مورخ 09/11/1368 وزارت صنايع ظرفيت توليد آن به 150 هزارتن روغن، 3 هزار تن پارافين و 1500 تن ضديخ رسید.

ادامه مطلب خرداد ۱۳۴۷
۱۳۹۲
سهم بازار

شرکت نفت بهران بیش از 53% سهم بازار روانکار های خودرو و بیش از یک سوم سهم بازار روغن‌های صنعتی را در اختیار دارد و  همچنین شرکت در سال 1392 به عنوان صادر کننده نمونه استان تهران از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت معرفی گردیده است.

ادامه مطلب فروردين ۱۳۹۲
۱۳۹۴
خط مشی و استانداردها

خط مشی این شرکت بر پایه کیفیت محصول به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و تبعیت از قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت شغلی استوار است.

ادامه مطلب فروردين ۱۳۹۴