تاریخچه نفت بهران

۱۳۴۱

فعالیت‌های این شرکت در سال 1341 تحت امتیاز وتکنولوژی شرکتEXXON آمریکا وبا نام تجاریESSO  آغاز گردید.

ادامه مطلب... فروردين ۱۳۴۱
۱۳۴۷

بهره برداري از كارخانه–پالایشگاه شرکت نفت بهران تحت مجوز شمارة 15226 مورخه 20/3/1347 صادره از وزارت صنايع و معادن باتوليد 30 هزار تن روغن در سال آغاز گرديد و در سال 1368 تحت مجوز شمارة 380336 مورخ 09/11/1368 وزارت صنايع ظرفيت توليد آن به 150 هزارتن روغن، 3 هزار تن پارافين و 1500 تن ضديخ رسید. 

ادامه مطلب... خرداد ۱۳۴۷
۱۳۹۲

شرکت نفت بهران بیش از 53% سهم بازار روانکار های خودرو و بیش از یک سوم سهم بازار روغن‌های صنعتی را در اختیار دارد و  همچنین شرکت در سال 1392 به عنوان صادر کننده نمونه استان تهران از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت معرفی گردیده است.

 
ادامه مطلب... فروردين ۱۳۹۲
۱۳۹۴

خط مشی این شرکت بر پایه کیفیت محصول به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و تبعیت از قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت شغلی استوار است.

ادامه مطلب... فروردين ۱۳۹۴