سیستم دریافت فایل

ویژگی های اختصاصی روغن های موتور گازسوز ثابت ویژگی های اختصاصی روغن های موتور گازسوز ثابت

ویژگی های اختصاصی روغن های موتور گازسوز ثابت

دریافت فایل
نقش روغن های موتور در کاهش مصرف سوخت چیست؟ نقش روغن های موتور در کاهش مصرف سوخت چیست؟

نقش روغن های موتور در کاهش مصرف سوخت چیست؟

دریافت فایل
مقایسه سطوح کیفیت API و ILSAC مقایسه سطوح کیفیت API و ILSAC

مقایسه سطوح کیفیت API و ILSAC

دریافت فایل
معرفی سه آلاینده رایج روغن و روش های آنالیز آن ها معرفی سه آلاینده رایج روغن و روش های آنالیز آن ها

معرفی سه آلاینده رایج روغن و روش های آنالیز آن ها

دریافت فایل
سیستم فرمان خودرو و نقش روغن در فرمان های هیدرولیک سیستم فرمان خودرو و نقش روغن در فرمان های هیدرولیک

سیستم فرمان خودرو و نقش روغن در فرمان های هیدرولیک

دریافت فایل
بررسی هوا به عنوان یکی از آلاینده های روغن بررسی هوا به عنوان یکی از آلاینده های روغن

بررسی هوا به عنوان یکی از آلاینده های روغن

دریافت فایل
آشنایی با سیالات خنک کننده موتور(بخش دوم) آشنایی با سیالات خنک کننده موتور(بخش دوم)

آشنایی با سیالات خنک کننده موتور(بخش دوم)

دریافت فایل
روغن هایی که به کاهش نشر گاز دی اکسید کربن کمک می کنند روغن هایی که به کاهش نشر گاز دی اکسید کربن کمک می کنند

روغن هایی که به کاهش نشر گاز دی اکسید کربن کمک می کنند

دریافت فایل
چگونه روغن موتور خود را کنترل نماییم؟ چگونه روغن موتور خود را کنترل نماییم؟

چگونه روغن موتور خود را کنترل نماییم؟

دریافت فایل
چگونگی مدیریت بر روانکار کارکرده چگونگی مدیریت بر روانکار کارکرده

چگونگی مدیریت بر روانکار کارکرده

دریافت فایل
تمیزکاری و شستشوی سیستم های روانکاری در توربین ها به روش هیدرودینامیک تمیزکاری و شستشوی سیستم های روانکاری در توربین ها به روش هیدرودینامیک

تمیزکاری و شستشوی سیستم های روانکاری در توربین ها به روش هیدرودینامیک

دریافت فایل
پیامدهای ناشی از اختلاط انواع روانکارها پیامدهای ناشی از اختلاط انواع روانکارها

پیامدهای ناشی از اختلاط انواع روانکارها

دریافت فایل
انواع میکرو ارگانیسم های موجود در سیالات عملیات فلزکاری و نحوه مدیریت این سیالات انواع میکرو ارگانیسم های موجود در سیالات عملیات فلزکاری و نحوه مدیریت این سیالات

انواع میکرو ارگانیسم های موجود در سیالات عملیات فلزکاری و نحوه مدیریت این سیالات

دریافت فایل
آشنایی با سیالات خنک کننده موتور(بخش اول) آشنایی با سیالات خنک کننده موتور(بخش اول)

(آشنایی با سیالات خنک کننده موتور(بخش اول

دریافت فایل
وارنیش در روغن های توربین بررسی علل و راهکارها وارنیش در روغن های توربین بررسی علل و راهکارها

وارنیش در روغن های توربین بررسی علل و راهکارها

دریافت فایل
کاهش سطح آلودگی در روغن های جعبه دنده کاهش سطح آلودگی در روغن های جعبه دنده

کاهش سطح آلودگی در روغن های جعبه دنده

دریافت فایل
کالبدشکافی گزارش آنالیز یک روانکار کالبدشکافی گزارش آنالیز یک روانکار

کالبدشکافی گزارش آنالیز یک روانکار

دریافت فایل
عوامل موثر در بهبود کیفیت فلاشینگ کدامند؟ عوامل موثر در بهبود کیفیت فلاشینگ کدامند؟

عوامل موثر در بهبود کیفیت فلاشینگ کدامند؟

دریافت فایل
اگرنتوانید به گرما غلبه کنید... اگرنتوانید به گرما غلبه کنید...

اگرنتوانید به گرما غلبه کنید...

دریافت فایل
آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک(قسمت سوم) آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک(قسمت سوم)

آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک(قسمت سوم)

دریافت فایل
میکرودیزلینگ و تاثیرات آن بر روغن میکرودیزلینگ و تاثیرات آن بر روغن

میکرودیزلینگ و تاثیرات آن بر روغن

دریافت فایل
سیالات مقاوم در برابر آتش سیالات مقاوم در برابر آتش

سیالات مقاوم در برابر آتش

دریافت فایل
آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک ATF (قسمت دوم) آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک ATF (قسمت دوم)

آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک ATF (قسمت دوم)

دریافت فایل
11 مرحله ساده برای شستشو و تمیزکردن یک سیستم هیدرولیک 11 مرحله ساده برای شستشو و تمیزکردن یک سیستم هیدرولیک

11 مرحله ساده برای شستشو و تمیزکردن یک سیستم هیدرولیک

دریافت فایل
مقایسه انواع روغن از نظر آزادسازی هوا و تشکیل کف در عملکرد غیر غوطه وری(قسمت دوم) مقایسه انواع روغن از نظر آزادسازی هوا و تشکیل کف در عملکرد غیر غوطه وری(قسمت دوم)

مقایسه انواع روغن از نظر آزادسازی هوا و تشکیل کف در عملکرد غیر غوطه وری(قسمت دوم)

دریافت فایل
فلاشینگ سیستم های روانکاری به چه دلیل و چگونه انجام می شود؟(1) فلاشینگ سیستم های روانکاری به چه دلیل و چگونه انجام می شود؟(1)

فلاشینگ سیستم های روانکاری به چه دلیل و چگونه انجام می شود؟(1)

دریافت فایل
کنترل بیوفیلم ها درسیالات عملیات فلزکاری کنترل بیوفیلم ها درسیالات عملیات فلزکاری

کنترل بیوفیلم ها درسیالات عملیات فلزکاری

دریافت فایل
روش انبار و نگهداری مناسب روانکارها چیست؟ روش انبار و نگهداری مناسب روانکارها چیست؟

روش انبار و نگهداری مناسب روانکارها چیست؟

دریافت فایل
بررسی رایج ترین مشکلات روانکاری در صنایع بررسی رایج ترین مشکلات روانکاری در صنایع

بررسی رایج ترین مشکلات روانکاری در صنایع

دریافت فایل
تجارت جهانی فراورده های نفتی (بخش سوم) تجارت جهانی فراورده های نفتی (بخش سوم)

تجارت جهانی فراورده های نفتی(بخش سوم)

دریافت فایل
آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک ATF قسمت اول آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک ATF قسمت اول

آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک ATF قسمت اول

دریافت فایل
مقایسه انواع روغن از نظر آزادسازی هوا و تشکیل کف در عملکرد غیرغوطه وری (قسمت اول) مقایسه انواع روغن از نظر آزادسازی هوا و تشکیل کف در عملکرد غیرغوطه وری (قسمت اول)

مقایسه انواع روغن از نظر آزادسازی هوا و تشکیل کف در عملکرد غیرغوطه وری (قسمت اول)

دریافت فایل
نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو

نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو

دریافت فایل
مدل های اساسی سایش در سیستم های روانکاری مدل های اساسی سایش در سیستم های روانکاری

مدل های اساسی سایش در سیستم های روانکاری

دریافت فایل
سوخت های فسیلی و چالش های پیش رو سوخت های فسیلی و چالش های پیش رو

سوخت های فسیلی و چالش های پیش رو

دریافت فایل
چرا استفاده از ضدیخ ضروری است؟ چرا استفاده از ضدیخ ضروری است؟

چرا استفاده از ضدیخ ضروری است؟

دریافت فایل
برترین سطوح کیفیت روغن های موتور بنزینی برترین سطوح کیفیت روغن های موتور بنزینی

برترین سطوح کیفیت روغن های موتور بنزینی

دریافت فایل
آلودگی روغن موتور با سیال خنک کننده آلودگی روغن موتور با سیال خنک کننده

آلودگی روغن موتور با سیال خنک کننده

دریافت فایل
اثرات مخرب محیط های آلوده به گردوخاک بر کارکرد روغن موتور اثرات مخرب محیط های آلوده به گردوخاک بر کارکرد روغن موتور

اثرات مخرب محیط های آلوده به گردوخاک بر کارکرد روغن موتور

دریافت فایل
بهبود فواصل زمانی تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین (قسمت دوم) بهبود فواصل زمانی تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین (قسمت دوم)

بهبود فواصل زمانی تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین (قسمت دوم)

دریافت فایل
نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو

نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو

دریافت فایل
نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو

نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو

مراقبت های پیشگیرانه از روغن های انتقال حرارت مراقبت های پیشگیرانه از روغن های انتقال حرارت

مراقبت های پیشگیرانه از روغن های انتقال حرارت

دریافت فایل
بهترین شیوه روانکاری جعبه دنده ماشین آلات صنعتی بهترین شیوه روانکاری جعبه دنده ماشین آلات صنعتی

بهترین شیوه روانکاری جعبه دنده ماشین آلات صنعتی

دریافت فایل
آیا اختلاط روغن موتورهای مختلف بایکدیگر مجاز است؟ آیا اختلاط روغن موتورهای مختلف بایکدیگر مجاز است؟

آیا اختلاط روغن موتورهای مختلف بایکدیگر مجاز است؟

دریافت فایل
چگونه میتوان تا آخرین ریال پولی که برای روانکار پرداخت شده استفاده کرد؟(قسمت دوم) چگونه میتوان تا آخرین ریال پولی که برای روانکار پرداخت شده استفاده کرد؟(قسمت دوم)

چگونه میتوان تا آخرین ریال پولی که برای روانکار پرداخت شده استفاده کرد؟(قسمت دوم)

دریافت فایل
تجارت جهانی فراورده های نفتی(2) تجارت جهانی فراورده های نفتی(2)

تجارت جهانی فراورده های نفتی(2)

دریافت فایل
بهبود فواصل تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین(قسمت اول) بهبود فواصل تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین(قسمت اول)

بهبود فواصل تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین(قسمت اول)

دریافت فایل
نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو

نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو

دریافت فایل
مراقبت های پیشگیرانه از روغن های انتقال حرارت مراقبت های پیشگیرانه از روغن های انتقال حرارت

مراقبت های پیشگیرانه از روغن های انتقال حرارت

دریافت فایل
بهترین شیوه روانکاری جعبه دنده ماشین آلات صنعتی بهترین شیوه روانکاری جعبه دنده ماشین آلات صنعتی

بهترین شیوه روانکاری جعبه دنده ماشین آلات صنعتی

دریافت فایل
آیا اختلاط روغن موتورهای مختلف بایکدیگر مجاز است؟ آیا اختلاط روغن موتورهای مختلف بایکدیگر مجاز است؟

آیا اختلاط روغن موتورهای مختلف بایکدیگر مجاز است؟

دریافت فایل
چگونه میتوان تا آخرین ریال پولی که برای روانکار پرداخت شده استفاده کرد؟(قسمت دوم) چگونه میتوان تا آخرین ریال پولی که برای روانکار پرداخت شده استفاده کرد؟(قسمت دوم)

چگونه میتوان تا آخرین ریال پولی که برای روانکار پرداخت شده استفاده کرد؟(قسمت دوم)

دریافت فایل
تجارت جهانی فراورده های نفتی(2) تجارت جهانی فراورده های نفتی(2)

تجارت جهانی فراورده های نفتی(2)

دریافت فایل
بهبود فواصل تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین(قسمت اول) بهبود فواصل تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین(قسمت اول)

بهبود فواصل تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین(قسمت اول)

دریافت فایل
نقش روغن در سیستم های اتقال نیرو-قسمت اول نقش روغن در سیستم های اتقال نیرو-قسمت اول

نقش روغن در سیستم های اتقال نیرو-قسمت اول

دریافت فایل
روند تغییرات مواد افزودنی کاهش دهنده اثر فشار روند تغییرات مواد افزودنی کاهش دهنده اثر فشار

روند تغییرات مواد افزودنی کاهش دهنده اثر فشار

دریافت فایل
روند به کارگیری تکنولوژیها در کنترل آلودگی-قسمت دوم روند به کارگیری تکنولوژیها در کنترل آلودگی-قسمت دوم

روند به کارگیری تکنولوژیها در کنترل آلودگی-قسمت دوم

دریافت فایل
پایش وضعیت سیالات عملیات فلزکاری پایش وضعیت سیالات عملیات فلزکاری

پایش وضعیت سیالات عملیات فلزکاری

دریافت فایل
اهمیت روانکاری در توربین های بادی اهمیت روانکاری در توربین های بادی

اهمیت روانکاری در توربین های بادی

دریافت فایل
روند به کارگیری تکنولوژی ها در کنترل آلودگی-قسمت اول روند به کارگیری تکنولوژی ها در کنترل آلودگی-قسمت اول

روند به کارگیری تکنولوژی ها در کنترل آلودگی-قسمت اول

دریافت فایل
روانکارها و گریس های بیولوژیکی-زیست تخریب پذیر روانکارها و گریس های بیولوژیکی-زیست تخریب پذیر

روانکارها و گریس های بیولوژیکی-زیست تخریب پذیر

دریافت فایل
حذف آلاینده ها با استفاده از سانتریفیوژ حذف آلاینده ها با استفاده از سانتریفیوژ

حذف آلاینده ها با استفاده از سانتریفیوژ

دریافت فایل
آنالیز روانکار در توربین های بخار آنالیز روانکار در توربین های بخار

آنالیز روانکار در توربین های بخار

دریافت فایل
ارزیابی روغن های موتور(روغن موتور بخش هشتم-قسمت سوم) ارزیابی روغن های موتور(روغن موتور بخش هشتم-قسمت سوم)

ارزیابی روغن های موتور(روغن موتور بخش هشتم-قسمت سوم)

دریافت فایل
یک راه آسان و سریع برای تست گریس در محل یک راه آسان و سریع برای تست گریس در محل

یک راه آسان و سریع برای تست گریس در محل

دریافت فایل
فیلتراسیون روغن چیست؟قسمت دوم فیلتراسیون روغن چیست؟قسمت دوم

فیلتراسیون روغن چیست؟قسمت دوم

دریافت فایل
خنک کاری و روانکاری چرخ دنده های مارپیچی سرعت بالا خنک کاری و روانکاری چرخ دنده های مارپیچی سرعت بالا

خنک کاری و روانکاری چرخ دنده های مارپیچی سرعت بالا

دریافت فایل
انتخاب روانکار مناسب برای عملیات کششی عمیق انتخاب روانکار مناسب برای عملیات کششی عمیق

انتخاب روانکار مناسب برای عملیات کششی عمیق

دریافت فایل
کنترل میزان آلودگی آب برای داشتن روانکاری موثر در نورد فولاد کنترل میزان آلودگی آب برای داشتن روانکاری موثر در نورد فولاد

کنترل میزان آلودگی آب برای داشتن روانکاری موثر در نورد فولاد

دریافت فایل
فیلتراسیون روغن چیست؟قسمت اول فیلتراسیون روغن چیست؟قسمت اول

فیلتراسیون روغن چیست؟قسمت اول

دریافت فایل
روغن موتور بخش هشتم ارزیابی روغن های موتور روغن موتور بخش هشتم ارزیابی روغن های موتور

روغن موتور بخش هشتم ارزیابی روغن های موتور

دریافت فایل
تمیزی بطری: آیا استاندارد جدیدی موردنیاز است؟ تمیزی بطری: آیا استاندارد جدیدی موردنیاز است؟

تمیزی بطری: آیا استاندارد جدیدی موردنیاز است؟

دریافت فایل
انتخاب سیال سینتتیک در روانکاری ماشین آلات برون جاده ای (تجهیزات راهسازی و کشاورزی) انتخاب سیال سینتتیک در روانکاری ماشین آلات برون جاده ای (تجهیزات راهسازی و کشاورزی)

انتخاب سیال سینتتیک در روانکاری ماشین آلات برون جاده ای (تجهیزات راهسازی و کشاورزی)

دریافت فایل
فناوری هیبرید و بازار خودروهای هیبریدی فناوری هیبرید و بازار خودروهای هیبریدی

فناوری هیبرید و بازار خودروهای هیبریدی

دریافت فایل
چگونه عمر زنجیر را افزایش دهیم؟ چگونه عمر زنجیر را افزایش دهیم؟

چگونه عمر زنجیر را افزایش دهیم؟

دریافت فایل
بهترین تکنیک های روانکاری کمپرسور بهترین تکنیک های روانکاری کمپرسور

بهترین تکنیک های روانکاری کمپرسور

دریافت فایل
انتخاب روغن دنده صنعتی مناسب انتخاب روغن دنده صنعتی مناسب

انتخاب روغن دنده صنعتی مناسب

دریافت فایل
روغن های تراکتور چند منظوره (سیالات چندمنظوره،ویژه ماشین آلات برون جاده ای) روغن های تراکتور چند منظوره (سیالات چندمنظوره،ویژه ماشین آلات برون جاده ای)

روغن های تراکتور چند منظوره (سیالات چندمنظوره،ویژه ماشین آلات برون جاده ای)

دریافت فایل
خط مشی سازمانی 1395 خط مشی سازمانی 1395

خط مشی کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت نفت بهران. نسخه شماره 9

دریافت فایل
ویژگی های اختصاصی روغن های موتور گازسوز ثابت ویژگی های اختصاصی روغن های موتور گازسوز ثابت

ویژگی های اختصاصی روغن های موتور گازسوز ثابت

دریافت فایل
نقش روغن های موتور در کاهش مصرف سوخت چیست؟ نقش روغن های موتور در کاهش مصرف سوخت چیست؟

نقش روغن های موتور در کاهش مصرف سوخت چیست؟

دریافت فایل
مقایسه سطوح کیفیت API و ILSAC مقایسه سطوح کیفیت API و ILSAC

مقایسه سطوح کیفیت API و ILSAC

دریافت فایل
معرفی سه آلاینده رایج روغن و روش های آنالیز آن ها معرفی سه آلاینده رایج روغن و روش های آنالیز آن ها

معرفی سه آلاینده رایج روغن و روش های آنالیز آن ها

دریافت فایل
سیستم فرمان خودرو و نقش روغن در فرمان های هیدرولیک سیستم فرمان خودرو و نقش روغن در فرمان های هیدرولیک

سیستم فرمان خودرو و نقش روغن در فرمان های هیدرولیک

دریافت فایل
بررسی هوا به عنوان یکی از آلاینده های روغن بررسی هوا به عنوان یکی از آلاینده های روغن

بررسی هوا به عنوان یکی از آلاینده های روغن

دریافت فایل
آشنایی با سیالات خنک کننده موتور(بخش دوم) آشنایی با سیالات خنک کننده موتور(بخش دوم)

آشنایی با سیالات خنک کننده موتور(بخش دوم)

دریافت فایل
روغن هایی که به کاهش نشر گاز دی اکسید کربن کمک می کنند روغن هایی که به کاهش نشر گاز دی اکسید کربن کمک می کنند

روغن هایی که به کاهش نشر گاز دی اکسید کربن کمک می کنند

دریافت فایل
چگونه روغن موتور خود را کنترل نماییم؟ چگونه روغن موتور خود را کنترل نماییم؟

چگونه روغن موتور خود را کنترل نماییم؟

دریافت فایل
چگونگی مدیریت بر روانکار کارکرده چگونگی مدیریت بر روانکار کارکرده

چگونگی مدیریت بر روانکار کارکرده

دریافت فایل
تمیزکاری و شستشوی سیستم های روانکاری در توربین ها به روش هیدرودینامیک تمیزکاری و شستشوی سیستم های روانکاری در توربین ها به روش هیدرودینامیک

تمیزکاری و شستشوی سیستم های روانکاری در توربین ها به روش هیدرودینامیک

دریافت فایل
پیامدهای ناشی از اختلاط انواع روانکارها پیامدهای ناشی از اختلاط انواع روانکارها

پیامدهای ناشی از اختلاط انواع روانکارها

دریافت فایل
انواع میکرو ارگانیسم های موجود در سیالات عملیات فلزکاری و نحوه مدیریت این سیالات انواع میکرو ارگانیسم های موجود در سیالات عملیات فلزکاری و نحوه مدیریت این سیالات

انواع میکرو ارگانیسم های موجود در سیالات عملیات فلزکاری و نحوه مدیریت این سیالات

دریافت فایل
آشنایی با سیالات خنک کننده موتور(بخش اول) آشنایی با سیالات خنک کننده موتور(بخش اول)

(آشنایی با سیالات خنک کننده موتور(بخش اول

دریافت فایل
وارنیش در روغن های توربین بررسی علل و راهکارها وارنیش در روغن های توربین بررسی علل و راهکارها

وارنیش در روغن های توربین بررسی علل و راهکارها

دریافت فایل
کاهش سطح آلودگی در روغن های جعبه دنده کاهش سطح آلودگی در روغن های جعبه دنده

کاهش سطح آلودگی در روغن های جعبه دنده

دریافت فایل
کالبدشکافی گزارش آنالیز یک روانکار کالبدشکافی گزارش آنالیز یک روانکار

کالبدشکافی گزارش آنالیز یک روانکار

دریافت فایل
عوامل موثر در بهبود کیفیت فلاشینگ کدامند؟ عوامل موثر در بهبود کیفیت فلاشینگ کدامند؟

عوامل موثر در بهبود کیفیت فلاشینگ کدامند؟

دریافت فایل
اگرنتوانید به گرما غلبه کنید... اگرنتوانید به گرما غلبه کنید...

اگرنتوانید به گرما غلبه کنید...

دریافت فایل
آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک(قسمت سوم) آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک(قسمت سوم)

آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک(قسمت سوم)

دریافت فایل
میکرودیزلینگ و تاثیرات آن بر روغن میکرودیزلینگ و تاثیرات آن بر روغن

میکرودیزلینگ و تاثیرات آن بر روغن

دریافت فایل
سیالات مقاوم در برابر آتش سیالات مقاوم در برابر آتش

سیالات مقاوم در برابر آتش

دریافت فایل
آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک ATF (قسمت دوم) آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک ATF (قسمت دوم)

آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک ATF (قسمت دوم)

دریافت فایل
11 مرحله ساده برای شستشو و تمیزکردن یک سیستم هیدرولیک 11 مرحله ساده برای شستشو و تمیزکردن یک سیستم هیدرولیک

11 مرحله ساده برای شستشو و تمیزکردن یک سیستم هیدرولیک

دریافت فایل
مقایسه انواع روغن از نظر آزادسازی هوا و تشکیل کف در عملکرد غیر غوطه وری(قسمت دوم) مقایسه انواع روغن از نظر آزادسازی هوا و تشکیل کف در عملکرد غیر غوطه وری(قسمت دوم)

مقایسه انواع روغن از نظر آزادسازی هوا و تشکیل کف در عملکرد غیر غوطه وری(قسمت دوم)

دریافت فایل
فلاشینگ سیستم های روانکاری به چه دلیل و چگونه انجام می شود؟(1) فلاشینگ سیستم های روانکاری به چه دلیل و چگونه انجام می شود؟(1)

فلاشینگ سیستم های روانکاری به چه دلیل و چگونه انجام می شود؟(1)

دریافت فایل
کنترل بیوفیلم ها درسیالات عملیات فلزکاری کنترل بیوفیلم ها درسیالات عملیات فلزکاری

کنترل بیوفیلم ها درسیالات عملیات فلزکاری

دریافت فایل
روش انبار و نگهداری مناسب روانکارها چیست؟ روش انبار و نگهداری مناسب روانکارها چیست؟

روش انبار و نگهداری مناسب روانکارها چیست؟

دریافت فایل
بررسی رایج ترین مشکلات روانکاری در صنایع بررسی رایج ترین مشکلات روانکاری در صنایع

بررسی رایج ترین مشکلات روانکاری در صنایع

دریافت فایل
تجارت جهانی فراورده های نفتی (بخش سوم) تجارت جهانی فراورده های نفتی (بخش سوم)

تجارت جهانی فراورده های نفتی(بخش سوم)

دریافت فایل
آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک ATF قسمت اول آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک ATF قسمت اول

آشنایی با سیالات انتقال نیروی اتوماتیک ATF قسمت اول

دریافت فایل
مقایسه انواع روغن از نظر آزادسازی هوا و تشکیل کف در عملکرد غیرغوطه وری (قسمت اول) مقایسه انواع روغن از نظر آزادسازی هوا و تشکیل کف در عملکرد غیرغوطه وری (قسمت اول)

مقایسه انواع روغن از نظر آزادسازی هوا و تشکیل کف در عملکرد غیرغوطه وری (قسمت اول)

دریافت فایل
نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو

نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو

دریافت فایل
مدل های اساسی سایش در سیستم های روانکاری مدل های اساسی سایش در سیستم های روانکاری

مدل های اساسی سایش در سیستم های روانکاری

دریافت فایل
سوخت های فسیلی و چالش های پیش رو سوخت های فسیلی و چالش های پیش رو

سوخت های فسیلی و چالش های پیش رو

دریافت فایل
چرا استفاده از ضدیخ ضروری است؟ چرا استفاده از ضدیخ ضروری است؟

چرا استفاده از ضدیخ ضروری است؟

دریافت فایل
برترین سطوح کیفیت روغن های موتور بنزینی برترین سطوح کیفیت روغن های موتور بنزینی

برترین سطوح کیفیت روغن های موتور بنزینی

دریافت فایل
آلودگی روغن موتور با سیال خنک کننده آلودگی روغن موتور با سیال خنک کننده

آلودگی روغن موتور با سیال خنک کننده

دریافت فایل
اثرات مخرب محیط های آلوده به گردوخاک بر کارکرد روغن موتور اثرات مخرب محیط های آلوده به گردوخاک بر کارکرد روغن موتور

اثرات مخرب محیط های آلوده به گردوخاک بر کارکرد روغن موتور

دریافت فایل
بهبود فواصل زمانی تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین (قسمت دوم) بهبود فواصل زمانی تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین (قسمت دوم)

بهبود فواصل زمانی تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین (قسمت دوم)

دریافت فایل
نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو

نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو

دریافت فایل
نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو

نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو

مراقبت های پیشگیرانه از روغن های انتقال حرارت مراقبت های پیشگیرانه از روغن های انتقال حرارت

مراقبت های پیشگیرانه از روغن های انتقال حرارت

دریافت فایل
بهترین شیوه روانکاری جعبه دنده ماشین آلات صنعتی بهترین شیوه روانکاری جعبه دنده ماشین آلات صنعتی

بهترین شیوه روانکاری جعبه دنده ماشین آلات صنعتی

دریافت فایل
آیا اختلاط روغن موتورهای مختلف بایکدیگر مجاز است؟ آیا اختلاط روغن موتورهای مختلف بایکدیگر مجاز است؟

آیا اختلاط روغن موتورهای مختلف بایکدیگر مجاز است؟

دریافت فایل
چگونه میتوان تا آخرین ریال پولی که برای روانکار پرداخت شده استفاده کرد؟(قسمت دوم) چگونه میتوان تا آخرین ریال پولی که برای روانکار پرداخت شده استفاده کرد؟(قسمت دوم)

چگونه میتوان تا آخرین ریال پولی که برای روانکار پرداخت شده استفاده کرد؟(قسمت دوم)

دریافت فایل
تجارت جهانی فراورده های نفتی(2) تجارت جهانی فراورده های نفتی(2)

تجارت جهانی فراورده های نفتی(2)

دریافت فایل
بهبود فواصل تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین(قسمت اول) بهبود فواصل تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین(قسمت اول)

بهبود فواصل تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین(قسمت اول)

دریافت فایل
نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو

نقش روغن در سیستم های انتقال نیرو

دریافت فایل
مراقبت های پیشگیرانه از روغن های انتقال حرارت مراقبت های پیشگیرانه از روغن های انتقال حرارت

مراقبت های پیشگیرانه از روغن های انتقال حرارت

دریافت فایل
بهترین شیوه روانکاری جعبه دنده ماشین آلات صنعتی بهترین شیوه روانکاری جعبه دنده ماشین آلات صنعتی

بهترین شیوه روانکاری جعبه دنده ماشین آلات صنعتی

دریافت فایل
آیا اختلاط روغن موتورهای مختلف بایکدیگر مجاز است؟ آیا اختلاط روغن موتورهای مختلف بایکدیگر مجاز است؟

آیا اختلاط روغن موتورهای مختلف بایکدیگر مجاز است؟

دریافت فایل
چگونه میتوان تا آخرین ریال پولی که برای روانکار پرداخت شده استفاده کرد؟(قسمت دوم) چگونه میتوان تا آخرین ریال پولی که برای روانکار پرداخت شده استفاده کرد؟(قسمت دوم)

چگونه میتوان تا آخرین ریال پولی که برای روانکار پرداخت شده استفاده کرد؟(قسمت دوم)

دریافت فایل
تجارت جهانی فراورده های نفتی(2) تجارت جهانی فراورده های نفتی(2)

تجارت جهانی فراورده های نفتی(2)

دریافت فایل
بهبود فواصل تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین(قسمت اول) بهبود فواصل تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین(قسمت اول)

بهبود فواصل تعویض روغن در وسایل نقلیه سنگین(قسمت اول)

دریافت فایل
نقش روغن در سیستم های اتقال نیرو-قسمت اول نقش روغن در سیستم های اتقال نیرو-قسمت اول

نقش روغن در سیستم های اتقال نیرو-قسمت اول

دریافت فایل
روند تغییرات مواد افزودنی کاهش دهنده اثر فشار روند تغییرات مواد افزودنی کاهش دهنده اثر فشار

روند تغییرات مواد افزودنی کاهش دهنده اثر فشار

دریافت فایل
روند به کارگیری تکنولوژیها در کنترل آلودگی-قسمت دوم روند به کارگیری تکنولوژیها در کنترل آلودگی-قسمت دوم

روند به کارگیری تکنولوژیها در کنترل آلودگی-قسمت دوم

دریافت فایل
پایش وضعیت سیالات عملیات فلزکاری پایش وضعیت سیالات عملیات فلزکاری

پایش وضعیت سیالات عملیات فلزکاری

دریافت فایل
اهمیت روانکاری در توربین های بادی اهمیت روانکاری در توربین های بادی

اهمیت روانکاری در توربین های بادی

دریافت فایل
روند به کارگیری تکنولوژی ها در کنترل آلودگی-قسمت اول روند به کارگیری تکنولوژی ها در کنترل آلودگی-قسمت اول

روند به کارگیری تکنولوژی ها در کنترل آلودگی-قسمت اول

دریافت فایل
روانکارها و گریس های بیولوژیکی-زیست تخریب پذیر روانکارها و گریس های بیولوژیکی-زیست تخریب پذیر

روانکارها و گریس های بیولوژیکی-زیست تخریب پذیر

دریافت فایل
حذف آلاینده ها با استفاده از سانتریفیوژ حذف آلاینده ها با استفاده از سانتریفیوژ

حذف آلاینده ها با استفاده از سانتریفیوژ

دریافت فایل
آنالیز روانکار در توربین های بخار آنالیز روانکار در توربین های بخار

آنالیز روانکار در توربین های بخار

دریافت فایل
ارزیابی روغن های موتور(روغن موتور بخش هشتم-قسمت سوم) ارزیابی روغن های موتور(روغن موتور بخش هشتم-قسمت سوم)

ارزیابی روغن های موتور(روغن موتور بخش هشتم-قسمت سوم)

دریافت فایل
یک راه آسان و سریع برای تست گریس در محل یک راه آسان و سریع برای تست گریس در محل

یک راه آسان و سریع برای تست گریس در محل

دریافت فایل
فیلتراسیون روغن چیست؟قسمت دوم فیلتراسیون روغن چیست؟قسمت دوم

فیلتراسیون روغن چیست؟قسمت دوم

دریافت فایل
خنک کاری و روانکاری چرخ دنده های مارپیچی سرعت بالا خنک کاری و روانکاری چرخ دنده های مارپیچی سرعت بالا

خنک کاری و روانکاری چرخ دنده های مارپیچی سرعت بالا

دریافت فایل
انتخاب روانکار مناسب برای عملیات کششی عمیق انتخاب روانکار مناسب برای عملیات کششی عمیق

انتخاب روانکار مناسب برای عملیات کششی عمیق

دریافت فایل
کنترل میزان آلودگی آب برای داشتن روانکاری موثر در نورد فولاد کنترل میزان آلودگی آب برای داشتن روانکاری موثر در نورد فولاد

کنترل میزان آلودگی آب برای داشتن روانکاری موثر در نورد فولاد

دریافت فایل
فیلتراسیون روغن چیست؟قسمت اول فیلتراسیون روغن چیست؟قسمت اول

فیلتراسیون روغن چیست؟قسمت اول

دریافت فایل
روغن موتور بخش هشتم ارزیابی روغن های موتور روغن موتور بخش هشتم ارزیابی روغن های موتور

روغن موتور بخش هشتم ارزیابی روغن های موتور

دریافت فایل
تمیزی بطری: آیا استاندارد جدیدی موردنیاز است؟ تمیزی بطری: آیا استاندارد جدیدی موردنیاز است؟

تمیزی بطری: آیا استاندارد جدیدی موردنیاز است؟

دریافت فایل
انتخاب سیال سینتتیک در روانکاری ماشین آلات برون جاده ای (تجهیزات راهسازی و کشاورزی) انتخاب سیال سینتتیک در روانکاری ماشین آلات برون جاده ای (تجهیزات راهسازی و کشاورزی)

انتخاب سیال سینتتیک در روانکاری ماشین آلات برون جاده ای (تجهیزات راهسازی و کشاورزی)

دریافت فایل
فناوری هیبرید و بازار خودروهای هیبریدی فناوری هیبرید و بازار خودروهای هیبریدی

فناوری هیبرید و بازار خودروهای هیبریدی

دریافت فایل
چگونه عمر زنجیر را افزایش دهیم؟ چگونه عمر زنجیر را افزایش دهیم؟

چگونه عمر زنجیر را افزایش دهیم؟

دریافت فایل
بهترین تکنیک های روانکاری کمپرسور بهترین تکنیک های روانکاری کمپرسور

بهترین تکنیک های روانکاری کمپرسور

دریافت فایل
انتخاب روغن دنده صنعتی مناسب انتخاب روغن دنده صنعتی مناسب

انتخاب روغن دنده صنعتی مناسب

دریافت فایل
روغن های تراکتور چند منظوره (سیالات چندمنظوره،ویژه ماشین آلات برون جاده ای) روغن های تراکتور چند منظوره (سیالات چندمنظوره،ویژه ماشین آلات برون جاده ای)

روغن های تراکتور چند منظوره (سیالات چندمنظوره،ویژه ماشین آلات برون جاده ای)

دریافت فایل
خط مشی سازمانی 1395 خط مشی سازمانی 1395

خط مشی کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت نفت بهران. نسخه شماره 9

دریافت فایل