لغت نامه تخصصی روانکاری

1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1-9
A
 • Anti friction bearing:

  یاتاقان ضد اصطکاک

 • Antifreeze: ضد یخ

  .

 • Anti foam agent: ماده ضد کف

  .

 • Aniline point: نقطه آنیلین

  .

 • Anhydrous:

  بدون آب

 • American Petroleum Institute: سازمان نفت آمریکا

  .

 • American automobil association: انجمن مهدسان خودرو(آمریکا)

  .

 • Aluminum alloy piston:

  پیستون با آلیاژ آلومینیوم

 • All weather oil:

  روغن چهار فصل

 • All purpose lubricant:

  روانساز چند کاره

 • Allowable wear unit:

  حد ساییدگی مجاز

 • Allowable load:

  بار مجاز

 • All - hydraulic Steering:

  فرمان هیدرولیکی،فرمان روغنی

 • Alkaline:

  خاصیت قلیایی ماده

 • Alkalia:

  قلیایی

 • Aliphatic:

  ترکیباتی آلی متشکل از کربن و هیدروژن

 • Aldehydes: الدئید ها

  .

 • Air Operated Oil Pump:

  پمپ بادی، که با روغن کار می کند

 • Air Lock:

  هوا بند

 • AGMA:

  مخفف عبارت: American Gear Manufacture Association

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z